Bidragssatser og vejledninger

Her kan du se, hvilke bidragssatser der er gældende, samt hente vejledning for hvordan bidraget til den statslige fleksjobordning beregnes.

Beregnede bidragssatser

Bidragssats (kr. pr. måned pr. årsværk)2018201920202021
1. kvartal 236 234 236 234
2. kvartal 236 234 236  234 
3. kvartal 236 234  236   234
4. kvartal 236 179 211  

Bidraget for kvartalet beregnes som antallet af årsværk x bidragssatsen x 3 måneder.

Hvis du bruger Statens Lønsystem (SLS) eller Silkeborg Data, bliver bidraget beregnet på grundlag af årsværksforbruget i det foregående kvartal.

Hent beregning af bidrag til fleksjobordningen for brugere af SLS og Silkeborg Data

Hvis du ikke bruger Statens Lønsystem (SLS) eller Silkeborg Data, bliver bidraget beregnet på grundlag af det gennemsnitlige antal årsværk i foregående finansår. Du skal hvert år senest d. 1. marts indberette antallet af årsværk for foregående finansår til os, uanset om I har ansatte i fleksjob eller ej.

Eksempelvis: Årsværk for 2020 skal indberettes senest d. 1. marts 2021.

Hent forklaringen om beregning af årsværk