Dispensation og klage

De afgørelser Statens Administration har truffet på den statslige Fleksjobordning kan der søges om dispensation for. Dette skal gøres senest 4 uger efter afgørelsen fra Statens Administration er modtaget.

Du kan søge dispensation for Statens Administrations afgørelser om udbetaling af refusion. Du kan klage over afslag på dispensation. Du skal sende ansøgning om dispensation til Statens Administration senest 4 uger efter, at du har modtaget vores afgørelse om udbetaling af refusion.

Du skal sende en evt. klage til Statens Administration senest 4 uger efter, at du har modtaget vores afslag på dispensation.

Hvis Statens Administration også efter evt. nye oplysninger, fastholder afgørelsen, sender vi klagen med vores udtalelse til Finansministeriet.