Spørgsmål og svar

Ofte stillede spørgsmål vedrørende den statslige Fleksjobordning.

Et årsværk svarer til 1924 timer pr. år. Det vil sige, at en fuldtidsansat er lig med 1 årsværk.

Du kan indberette og beregne årsværk på fleksbarsel.dk

Læs mere om årsværk og beregning af årsværk

Du skal tælle alle lønnede ansatte med i opgørelsen. Du skal medregne ansatte på orlov med fuld løn, overarbejdstimer, feriegodtgørelse og ferie med løn. Du skal ikke medregne ulønnede ansatte, merarbejdstimer og feriegodtgørelse af overarbejdstimer.

Læs mere om årsværk

Du beregner arbejdstidsbrøken ved at dividere det ugentlige timeantal med 37 timer.

Eks. Ansat i 14 timer ugentligt=0,3783 = en arbejdstidsbrøk på 0,38. Arbejdstidsbrøken skal kun angives med to decimaler.

Et årsværk svarer til 1924 timer pr. år. Det vil sige, at en fuldtidsansat er lig med 1 årsværk.

Du kan indberette og beregne årsværk på fleksbarsel.dk

Du beregner arbejdstidsbrøken ved at dividere det ugentlige timeantal med 37 timer.

Du kan beregne antallet af årsværk ved at udfylde blanketten "Erklæring om gennemsnitligt årsværk", som findes på www.fleksbarsel.dk.

Du skal logge på med samme digitale certifikat, som du bruger til indberetning af fleksjobrefusion. Hvis institutionen, du arbejder i, ikke skal søge refusion fra fleksjobordningen i Statens Administration, kan du logge på under "Udfyld blanket til manuel indsendelse” uden at søge Statens Administration om dispensation. Ellers må du kontakte Statens Administration. Blanketten til manuel indsendelse skal udskrives, underskrives og sendes som brevpost eller scannet dokument.

Årsværk indberettes ved at udfylde blanketten "Erklæring om gennemsnitligt årsværk", som findes på www.fleksbarsel.dk. Du skal logge på med samme digitale certifikat, som du bruger til indberetning af fleksjobrefusion.

Såfremt jeres institution er omfattet af Den statslige Barselsfond, kan I godt søge barselsrefusion til jeres fleksjobansatte.

Den refusion, Barselsfonden udbetaler, skal medtages i beregningsgrundlaget, når der søges refusion fra fleksjobordningen.

Det vil sige, at refusionen fra Barselsfonden, sammen med barselsdagpenge og evt. anden refusion fra kommunen, bliver trukket fra den faktiske løn, før vi beregner fleksjobrefusionen.

Der kan ikke søges om refusion for ansatte ved en privat børnehave i tilknytning til en friskole, da børnehaven driftes af kommunale midler og ikke af statslige driftsmidler.

Du skal sikre, at der tillades pop-up-vinduer på siden, for at du kan indberette digitalt. Du kan også prøve at opdatere din browser.

Hent vejledning for indstilling for blokering af pop-up vinduer

I et medarbejdercertifikat ligger 2 vigtige oplysninger:

CVR-nummeret, der er CVR-nummer for den institution, som du er ansat i, og
RID, der er en kode, der kan anvendes til at identificere dig som person.

Du finder hhv. CVR-nummer og RID-nummer på følgende måde:

 1. Gå ind i Internet Explorer.
 2. Vælg Funktioner
 3. Vælg Internetindstillinger...
 4. Vælg Indhold
 5. Vælg Certifikater
 6. Markér certifikatet
 7. Tryk på "Vis"
 8. Vælg Detaljer

Du kan nu ud for "Emne" se indholdet i dit certifikat. Hvis du vil se hele RID-nummeret, skal du trykke på linjen "Emne".

Der er flere svar på dette spørgsmål.

 1. Dit certifikat er udløbet - Tjek certifikatets udløbsdato
 2. Du har nogle gamle oplysninger liggende i det, der hedder "cachen". Tøm cachen og prøv igen.
 3. Der kan være tale om en fejlbehæftet version af Internet Explorer. Opdatér browseren.
 4. Der er ændret i din browsers standardindstillinger. Sæt indstillingerne tilbage til standard (følg vejledningen nedenfor og prøv igen.
  1. Start browseren
  2. Vælg Tools i det øverste panel (det hedder noget andet, hvis han du har en dansk version)
  3. Vælg Internet options
  4. Vælg Security
  5. Tryk på Default Level
  6. Tryk på Apply
  7. Vælg Advanced
  8. Tryk på Restore Defaults
  9. Tryk på Apply.
  10. Luk browser og prøv derefter at logge på igen.

Evt. yderligere spørgsmål vedrørende ovenstående kan rettes til Statens Administration,