Bidrag og årsværk

Bidraget til den statslige Fleksjobordning betales hvert kvartal og beregnes på baggrund af de indberettede årsværk. Bidragsopkrævningen kan modtages på EAN nummer eller mail.

Alle institutioner omfattet af den statslige fleksjobordning har pligt til at betale bidrag ud fra det antal årsværk, der er indberettet til ordningen.

Fleksjobordningen opkræver bidrag til ordningen ved udgangen af hvert kvartal. Bidraget forfalder til betaling 2 måneder efter kvartalets udløb. Der skal betales bidrag, uanset om institutionen har personer ansat i fleksjob eller ej.

Ikke-statslige tilskudsmodtagere, der har under 5 årsværk ansat, er fritaget for bidragsbetaling.

Fleksjobordningen opkræver bidrag særskilt for tilskudsmodtagere for hver institution. For institutionen modregner fleksjobordningen bidraget i institutionens krav på refusion.

Fleksjobordningen opkræver bidrag for statsinstitutioner samlet for hver hovedkonto. For statsinstitutioner modregner fleksjobordningen ikke i statsinstitutionens krav på refusion.

Til statsinstitutioner sender vi opkrævning som e-faktura. Til ikke-statslige modtagere af statstilskud, som ikke er statslig institution, sender vi som udgangspunkt opkrævningen som e-mail. Hvis din institution er tilskudsmodtager og ønsker at få opkrævningen som e-faktura (kræver EAN-nummer), skal I kontakte fleksjobordningen.

 

Bankoplysninger til betaling af bidrag eller fleksrefusion

Kontooverførsel Registreringsnummer
Kontonummer
0216
4069054129
Vores pengeinstitut Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K
Vi beder jer skrive vores j.nr /reference først i tekstfeltet, så vi hurtigt kan registrere din indbetaling på den rigtige institution.