Inspiration fra nordisk samarbejde

De statslige shared servicecentre i Norge, Sverige, Finland, Island og Danmark etablerede i 2014 et fælles forum for erfaringsudveksling.

Statens Administration var i slutningen af 2017 vært ved et seminar med de øvrige statslige shared servicecentre i Norden.

Her var Statens Administration vært for et to-dages seminar, hvor fokus var på, hvad centrene kan lære af hinanden i forhold til effektivitet og kvalitet.

Statens Administration fortalte bl.a. om erfaringerne med automatisering og robotter, mens kollegerne i Norge delte deres erfaring med kundeportal og chatbot.

Fælles for de fem nordiske styrelser er, at de alle har løn- og regnskabsadministration som deres kerneydelse. Desuden er de alle organiseret under de pågældende landes finansministerier. Det er derfor oplagt, at centrene mødes for at udveksle viden og ideer i forhold til fx benchmarkanalyser, best practice og samarbejde med kunderne.

Læs mere om nordisk forum