Aktiv information

På baggrund af offentlighedsloven har Statens Administration fastsat følgende retningslinjer.

 

 1. På Statens Administrations hjemmeside skal fremgå følgende information direkte eller ved link til andre sites:
  • Overordnet information om Statens Administrations arbejdsområder, herunder gældende love og regler for området.
  • Aktuelle nyheder vedr. Statens Administrations arbejdsområder.
  • Overordnet information om Statens Administrations organisation, herunder organisationsdiagram, mål, mission, vision og værdier.
  • Årsrapporten, der præsenterer Statens Administrations virksomhed, årets økonomiske hovedtal samt forventningerne til det kommende år.
  • Eventuelle resultat- og direktørkontrakter for Statens Administration.
 2. De i pkt. 1 nævnte oplysninger undergives en løbende ajourføring, således at det sikres, at de pågældende oplysninger på ethvert tidspunkt fremstår retvisende.