Bedre balance II - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder

Bedre balance II – statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder er anden del af regeringens plan for flytning af statslige arbejdspladser.

Regeringen ønsker et Danmark i bedre balance. Derfor etablerer regeringen endnu engang et historisk stort antal statslige arbejdspladser i byer uden for hovedstaden.

I alt etableres godt 4.000 statslige arbejdspladser i hele landet. Udover statslige arbejdspladser vil regeringen etablere 500-1.000 uddannelsespladser i en række byer, efter aftale med en række erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Der etableres arbejds- og uddannelsespladser i 49 byer.

Planen er fortsættelsen af ’Bedre balance’ fra oktober 2015, hvor den daværende Venstre-regering tog initiativ til at flytte ca. 3.900 arbejdspladser fra hovedstaden til de fire øvrige regioner.

Med anden runde er der i videst muligt omfang søgt at tage hensyn til de hidtidige erfaringer med flytning af statslige arbejdspladser.

Statslige arbejdspladser kan ikke i sig selv skabe vækst, men de bidrager til at skabe aktivitet og stimulere udviklingen i det omkringliggende område. Bedre balance II er en del af regeringens samlede og offensive indsats for at skabe vækst og udvikling i hele Danmark.

Flere arbejdspladser kommer til Hjørring

I Hjørring løser Statens Administration i dag en betydelig del af statens løn- og regnskabsopgaver, mens også Forsvarsministeriets Regnskabstjeneste er placeret i byen.

Med afsæt i kommende analyser af muligheden for, at Statens Administration bl.a. håndterer nye opgaver for eksisterende kunder eller tilsvarende opgaver for flere myndigheder end i dag, vil der blive tilført yderligere arbejdspladser til byen. Det endelige antal årsværk vil skulle afklares i forbindelse med analyserne, men der forventes at være tale om i størrelsesordenen 75 årsværk, herunder fra Justitsministeriets område.

Herudover overdrages 20 arbejdspladser fra Økonomistyrelsen til Statens Administration vedrørende 1. linje support på systemerne Navision Stat, IndFak, RejsUd, SLS, SP, HR-løn, Campus, brugeradministration, den fællesstatslige HR-løsning og budgetsystemet.

Arbejdspladserne omhandler endvidere opgaver vedr. rejseadministration, interne serviceopgaver for Statens Administration, administration af bevilling til nationale eksperter, dele af Finansministeriets personaleadministration samt den samlede interne regnskabsfunktion i Finansministeriet.