Langvarig og kronisk sygdom

Der gælder særlige regler for langvarig og kronisk sygdom, hvilket fremgår af § 56 i sygedagpengeloven. Her har arbejdsgiver blandt andet ret til refusion fra 1. fraværsdag.

Medarbejder og arbejdsgiver kan indgå en § 56-aftale, hvis:

  • Medarbejderen lider af en langvarig eller kronisk sygdom, der medfører risiko for mindst 10 fraværsdage indenfor et år
  • Det er besluttet inden medarbejderen blev ansat, at vedkommende skal indlægges, have behandling eller i genoptræning
  • Medarbejderen skal indlægges eller påbegynde en behandling, og medarbejderen indenfor de seneste 12 måneder har fået udbetalt løn eller dagpenge for minimum 30 fraværsdage i forbindelse med samme sygdomsforløb.

Aftalen der gælder for to år ad gangen, forudsætter lægelig dokumentation og skal godkendes af kommunen.