Serviceportal på de fællesstatslige supportsystemer

Med Serviceportalen vil I som kunder nemt få et samlet overblik over de sager, som I har oprettet, og I vil samtidig altid have mulighed for at følge status på sagerne. I kan udelukkende se de sager, som I hver især har oprettet.

I Serviceportalen er det muligt at søge svar på ofte stillede spørgsmål eller søge i vidensbasen efter løsninger. Det sikrer, at I hurtigt og nemt kan finde svar på det, I søger, uden at oprette en sag, hvilket vil spare jer tid.

Vi har besluttet at lave en visuel opdeling af vores arbejdsområder og systemer med henblik på at understøtte en overskuelig og intuitiv tilgang for jer som kunder.

Der kan oprettes sager på følgende fem områder, som hver dækker en række systemer:

  • Brugeradministration (Alle relevante systemer)
  • Statens Lønløsning (fx SLS/HR-Løn og Statens Pensionssystem)
  • Økonomi og Regnskab (fx Navision Stat, RejsUd og IndFak)
  • Statens BI-Rapportering (fx LDV og ISOLA)
  • Øvrige (fx Campus og Opsætning af Nemhandelsregistreringer)

Ved at klikke på et område, kan I via formularer oprette sager i de forskellige systemer, der tilhører området. For eksempel kan I oprette en sag om ’Navision Stat’ ved at klikke på ’Økonomi og Regnskab’, og henvendelser i forbindelse med ’SLS/HR-Løn’ skal ske via ’Statens Lønløsning’.