Forum for Lønansvarlige i Staten.

Forum for Lønansvarlige i Staten er et netværk, for kunder hos Statens Administration, med henblik på dialog, videndeling og løbende udvikling af Statens Administration.

Statens Administration har ønske om at etablere et netværk for Lønansvarlige i Staten, som er kunde hos Statens Administration. Forummet skabes med henblik på at skabe mere værdi, for Løn- og personale administrative medarbejdere gennem kompetenceudvikling, dialog, vidensdeling samt løsnings- og erfaringsudveksling inden for løn og personale relaterede emner. 

På forummet vil ændringer til ydelser og leverancer blive drøftet, samtidig med at vi får udviklet vores partnerskab med jer. Desuden vil der blive arrangeret både interne og eksterne oplæg omhandlende aktuelle emner.

Forummet forventes at blive afholdt to gange årligt i maj og november. Den praktiske facilitering står Statens Administration for, mens værtskabet forventes at gå på skift imellem vores kunder.

Invitationen sendes direkte til de lønansvarlige hos Statens Administrations kunder.

Hvis du ønsker at blive en del af netværket eller har input til relevante emner eller op-lægsholdere, kan du kontakte