Næste møde i forum for lønansvarlige i staten

afholdes i maj 2022 - nærmere information følger.

Forum for lønansvarlige i staten

Forum for lønansvarlige i staten er et netværk for kunder hos Statens Administration med henblik på dialog, videndeling og løbende udvikling af Statens Administration.

Efter ønske fra vores kunder og som opfølgning på vores kundetilfredshedsundersøgelse 2018 har Statens Administration etableret et netværk for de af vores kunder, som er lønansvarlige i staten. Forummet skal skabe mere værdi, for løn- og personaleadministrative medarbejdere gennem kompetenceudvikling, dialog, vidensdeling samt løsnings- og erfaringsudveksling inden for løn- og personalerelaterede emner. 

På forummet præsenterer Statens Administration interne og eksterne oplæg omhandlende aktuelle emner, samtidigt med at vi udvikler vores partnerskab med kunderne gennem sparring og dialog om løn- og personalerelaterede emner.

Forummet forventes at blive afholdt to gange årligt i maj og november. Den praktiske facilitering står Statens Administration for, mens værtskabet forventes at gå på skift imellem vores kunder.

Invitationen sendes direkte til de lønansvarlige hos Statens Administrations kunder.

Hvis du ønsker at blive en del af netværket eller har input til relevante emner eller oplægsholdere, kan du kontakte