Resultatet af årets kundetilfredshedsundersøgelse

Hvad mener kunderne om Statens Administrations ydelser og service? Det har vi nu et opdateret billede af takket være vores kunders tilbagemeldinger.

2023 byder på en tilbagegang i den gennemsnitlige tilfredshed

På en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst, ligger den gennemsnitlige tilfredshed på 3,3, som er lavere en sidste års gennemsnit på 3,9.

Vi har modtaget 162 besvarelser på i alt 195 udsendte spørgeskemaer, hvilket giver os en flot svarprocent på 83% – en forbedring fra sidste års svarprocent på knap 79%

Den videre proces

De overordnede resultater og tendenser præsenteres på vores tre kundefora i efteråret. Derudover møder vi kunderne til individuel dialog om kundetilfredshedsbesvarelserne for netop deres område.

Arbejdet med yderligere analyser af de mange besvarelser pågår sideløbende, hvor vi også internt kan bruge undersøgelsens resultater til at forstå, hvad kunderne er optagede af, så vi kan forbedre vores leverancer til dem.

Overordnet tilfredshed med Regnskab

Overordnet tilfredshed med Løn og refusion