Teknik og platform

Der findes en række forskellige værktøjer til udvikling af software robotter, her har Statens Administration har valgt at anskaffe UI-Path som værktøj.

Mere information om UI-Path

I starten af vores arbejde med RPA har vi udviklet robotter på labtops, men i takt med, at vi har fået flere robotter og øget krav til en stabil driftsplatform, har vi flyttet afviklingen af vores robotter til en platform leveret af Statens It. Statens Administration har været pilotkunde hos Statens It, i et forløb hvor Statens It har leveret service til drift af robotter (RIA - Robot -It-Arbejdsplads)

Hvad er RIA?

Statens It tilbyder en RPA-platform, Robot It-Arbejdsplads (RIA), hvorpå deres kunder kan idriftsætte robotter på virtuelle computere, styret via en central styringsserver. Fokus har i første omgang været på RPA-produktet UiPath, som understøttes på nuværende tidspunkt. I takt med efterspørgsel på understøttelse af andre RPA produkter (f.eks. Blue Prism), vil disse blive afprøvet.

Hent yderligere information på Statens It's hjemmeside.