Navision Stat

Navision Stat udgør det statslige decentrale økonomistyringssystem, som er distribueret til mere end 400 statslige og selvejende institutioner.

Historie & Vision

Navision Stat har været anvendt af de statslige institutioner til økonomistyring siden 1998, og videreudvikles løbende ved Økonomistyrelsen på basis af nyeste standard MS Dynamics NAV kerneprogrammel fra Microsoft.

Navision Stat og MS Dynamics NAV

Navision Stat er en videreudvikling af økonomisystemet MS Dynamics NAV, tidligere kendt som Navision Attain, der igen er en videreudvikling af Navision Financials, som har været på markedet i mange år. Både Navision Attain og MS Dynamics NAV er installeret massivt i private og offentlige virksomheder over hele verden.

Drift af Navision Stat

Statslige kunder, serviceret af Statens Administration, drifts hos Statens IT, mens øvrige kunder frit kan vælge mellem, at lade Navision Stat driften foretage under Økonomistyrelsens hostingaftale med privat leverandør - aktuelt KMD - eller under egen aftale, herunder egen lokal drift.

Selvejende statslige institutioner vælger selv driftsform. Det kan være på egen server, i et koncerndriftcenter eller ved fjerndrift (hosting). Statslige institutioner i ØSC'et hostes som udgangspunkt af en professionelt hosting udbyder, i praksis KMD eller Statens IT.