RejsUd

RejsUd samler den rejsendes afregninger og udlæg i ét system og standardiserer opgavevaretagelsen for de statslige og selvejende institutioner.

Rejseafregningssystemet RejsUd letter brugernes og institutionernes administrative byrder ved administration af rejser og andre udgifter. Formålet er at forenkle og digitalisere de administrative arbejdsgange forbundet med dokumentationsprocessen af rejseudgifter og den endelige afregning.

Oprettelsen af rejseafregninger sker enten ved brugerens manuelle indtastning i RejsUd, eller på baggrund af en importeret rejseplan fra Statens rejsebureau, Carlson Wagonlit Travel. På baggrund af brugerens angivelse af bl.a. rejsedestination, rejsetid, måltider, kørsler, og evt. private dele af tjenesterejsen, udregnes time-/dagpenge og godtgørelser.

Brugeren kan importere udgifter betalt med institutionshæftende kreditkort og angive kontant betalte udgifter i afregningen, således at rejseafregningen afspejler de samlede udgifter forbundet med rejsen – uanset om det er institutionen eller den rejsende, der har lagt ud.

Foruden rejseafregninger kan der i RejsUd oprettes udgiftsafregninger til afregning af udlæg, som ikke har forbindelse til en rejse - eksempelvis udgifter til mødeforplejning, repræsentation og andre tjenstlige udgifter.

Der benyttes normalt et kontrollant-/ og godkendelsesled i RejsUd. Kontrollantledet udgøres af en såkaldt rejsepolitisk kontrollant, som kontrollerer rejsereglernes overholdelse og afregningens kontering. Godkendelsesledet udgøres som regel af den budgetansvarlige chef. Efter kontrol og godkendelse bliver afregningen sendt videre til Navision til bogføring og betaling.

Generelt om RejsUd

Rejseafregningssystemet integreres med Navision Stat og indgår som en del af Økonomistyrelsens systemportefølje på økonomiområdet. Det er som udgangspunkt obligatorisk for de ca. 140 statslige myndigheder og institutioner, der overgår til Økonomiservicecentret, at anvende rejseafregningssystemet. Økonomistyrelsen kan dog i særlige tilfælde give dispensation fra anvendelsen af systemet.

Yderligere vil øvrige statslige institutioner og selvejende institutioner kunne tilslutte sig frivilligt. Det er dog et krav, at institutionen anvender Navision Stat 5.1 eller højere for at kunne tilslutte sig rejseafregningssystemet.

RejsUd2

Økonomistyrelsen har gennemført et genudbud på RejsUd og der er indgået kontrakt med en ny leverandør og dermed et nyt system.

Om RejsUd2

Økonomistyrelsen har indgået en aftale med en ny leverandør af RejsUd. Miracle vil i samarbejde med Ibistic og Tricom fremadrettet være leverandører af Statens rejseadministrationssystem. Miracle er også leverandør af IndFak2 hvorfor IndFak og RejsUd nu bliver samlet i ét fælles system. RejsUd2 understøtter processerne omkring rejsebestilling samt udgifts- og rejseafregning.

RejsUd2 kan blandt andet bruges til følgende:

  • Oprette og behandle bestillinger og forhåndsgodkendelser, herunder anmodning om forskud
  • Oprette og behandle afregninger, herunder for udlæg og andre tjenesteudgifter, rejsedage og kørsler
  • Modtage og behandle kreditkorttransaktioner, herunder også rejsekontoposter og poster fra Taxakort
  • Modtage, kontere samt kontrollere og godkende afregningsdokumenter
  • Udføre opgaver via mobilapplikation og alm. webgrænseflader

Du kan læse mere om nogle af nyhederne i RejsUd2 på Økonomistyrelsens hjemmeside

Hvad gør man for at få RejsUd?

Hvis du har interesse i at få RejsUd, skal du kontakte Økonomistyrelsens RejsUd implementeringsteam via Serviceportalen hos Statens Administration. Her vil du også kunne stille spørgsmål til systemets funktionalitet, pris, mm. Du kan få mere information om RejsUd på Økonomistyrelsens hjemmeside