RejsUd

RejsUd samler den rejsendes afregninger og udlæg i ét system og standardiserer opgavevaretagelsen for de statslige og selvejende institutioner.

 

RejsUd har været i genudbud og der er indgået kontrakt med en ny leverandør, Miracle. Den nye RejsUd løsning forventes at være færdig udrullet i juni 2018.

Rejseafregningssystemet RejsUd letter brugernes og institutionernes administrative byrder ved administration af rejser og andre udgifter. Formålet er at forenkle og digitalisere de administrative arbejdsgange forbundet med dokumentationsprocessen af rejseudgifter og den endelige afregning.

Oprettelsen af rejseafregninger sker enten ved brugerens manuelle indtastning i RejsUd, eller på baggrund af en importeret rejseplan fra Statens rejsebureau, Carlson Wagonlit Travel. På baggrund af brugerens angivelse af bl.a. rejsedestination, rejsetid, måltider, kørsler, og evt. private dele af tjenesterejsen, udregnes time-/dagpenge og godtgørelser.

Brugeren kan importere udgifter betalt med institutionshæftende kreditkort og angive kontant betalte udgifter i afregningen, således at rejseafregningen afspejler de samlede udgifter forbundet med rejsen – uanset om det er institutionen eller den rejsende, der har lagt ud.

Foruden rejseafregninger kan der i RejsUd oprettes udgiftsafregninger til afregning af udlæg, som ikke har forbindelse til en rejse - eksempelvis udgifter til mødeforplejning, repræsentation og andre tjenstlige udgifter.

Der benyttes normalt et kontrollant-/ og godkendelsesled i RejsUd. Kontrollantledet udgøres af en såkaldt rejsepolitisk kontrollant, som kontrollerer rejsereglernes overholdelse og afregningens kontering. Godkendelsesledet udgøres som regel af den budgetansvarlige chef. Efter kontrol og godkendelse bliver afregningen sendt videre til Navision til bogføring og betaling.