Tips og tricks til RejsUd

Find hjælp under ofte stillede spørgsmål og svar.

Spørgsmål og svar er opdelt efter nedenstående områder.

Læs mere om dette emne på 

Økonomistyrelsens hjemmeside

07-07-20

Ja, du kan som bruger af IndFak opsætte en eller flere fraværsassistenter på din egen bruger.

Dette gøres ved at gå ind på bruger-ikonet i den sorte bjælke. Her vælges ’Rediger min profil’ og herefter vælges knappen ’OPSÆT FRAVÆRSASSISTENT’. Der fremkommer et søgepanel ude til højre, her søges efter den person der skal være ’Fraværsassistent’. Når personen er valgt (klik på navnet), tryk på ’OK’ i nederste højre hjørne. Herefter får du mulighed for at indsætte ’Gyldighed’, forstået som den periode man ønsker fraværsassistenten skal varetage funktionen i. Der skal her tastes/vælges en start og en slut dato. Til sidst trykkes på ’Gem’ for at gemme det indtastede.

Glemt opsætning af fraværsassistent

Hvis ’Fraværsassistent’ ønskes opsat på en bruger der er gået på ferie/orlov eller andet, kan den ’Lokale Systemadministrator’ påsætte evt. ’Fraværsassistenter’ på en bruger.

Bemærk funktionen hedder ’Fraværsassistent’ i stedet for ’Stedfortræder’.

20-07-2020

I hovedmenuen under Administration, finder du boksen Mine indstillinger, klikker du herpå så kan du vælge fanen Varsling. 

Bemærk, at du med fordel kan vælge et andet tidspunkt end kl. 08.00, da der er mange opsætninger med dette klokkeslæt.

Forhør dig hos egen lokal systemadministrator om det i din institution er ok, at opsætte en anden varsling.

06-07-2020

Det lille ikon ud for nogle brugere betyder, at brugeren er oprettet på et højere niveau, end det niveau du er logget ind på. Der er ikke et ikon, hvis du er logget ind på det niveau, som brugeren har fået tildelt rettigheder på.

06-07-2020

Årsagen er ofte, at et BrugerId ikke indeholder et gyldigt mailformat. BrugerId skal altid indeholde et @ for at blive synkroniseret til RejsUd. På den forkerte bruger skal evt. rolle/rettigheder fjernes og RejsUd fanen skal ”nulstilles” hvorefter brugeren skal deaktiveres. Dette gøres ved at forskyde ikon fra ”Aktiv”, hvorefter ikonet bliver til ”Inaktiv”. Herefter skal brugeren oprettes på ny, hvor BrugerId = mailformat.

06-07-2020

Ny: Transaktionen er ikke distribueret til en bruger.

Mine korttransaktioner: Transaktionen ligger hos brugeren, men er endnu ikke tilknyttet en afregning.

Specificeret: Brugeren har tilknyttet transaktionen til en afregning.

Til behandling: Afregningen med transaktion er i flow.

Godkendt: Afregning med transaktionen er godkendt og overført til Navision Stat.

Afvist: Bruger har returneret en transaktion.

Tilbagekaldt: Regnskab har tilbagekaldt en transaktion, som har været distribueret til en bruger.

Opdelt: Benyttes ikke endnu.

Import mislykkede: Benyttes ikke hos Økonomistyrelsen.

Det betyder at Omkostningstypen er slettet. Men da omkostningstypen har været anvendt vil den automatiske kontering forblive i listen - i kursiv. Hvis Omkostningstypen ikke havde været anvendt tidligere, ville den automatiske kontering været blevet slettet helt.

06-07-20

Ja, de afledte værdier fra Alias kan låses ved leverandørens opsætning af RejsUd systemet.

09/07/2020

Ompostering skal foretages i Navision.
For Statens Administrations kunder gøres dette via DDI, hvis ikke andet er aftalt.

09-07-20

En godkender kan altid trykke Godkend. Afregningen vil få status "kræver yderligere godkendelse". Herefter bliver afregningen sendt videre til næste godkender i kontorhierarkiet. Afregningen vil først blive overført til Navision, når den er helt godkendt.

09-07-2020

Klik ALTID på hele linen og IKKE på det runde ikon. Marker den/de linjer der ønskes godkendt, så fremkommer godkendelsesknappen i den grå bjælke.

09-07-20

Billeder af kvitteringer skal tages med kontrast i baggrunden, så der skabes en synlig ramme om kvitteringen.

09-07-2020

Anbefalingerne er at man anvender følgende browser:

  • Google Chrome for Windows

Har I problemer med, at installere Google Chrome på jeres PC, så:

  • Mozilla Firefox
  • Microsoft Edge

22-06-2022

Du kan som det første prøve at slette dine browserdata. Dette vil i mange tilfælde være løsningen på at websiden ikke vises korrekt eller vises med fejlmeddelelser, der ikke forsvinder.

Når den blå mand fremkommer, er det ofte performanceproblemer. 

Hvis den blå mand fortsætter tilrådes det at slette dine browserdata. 

Se hvordan du gør det:

Internet Explorer:

Browser-løsninger

Google Chrome:

Slet browser historik

Hvis ikke ovenstående virker, så kan du prøve at starte systemet op i en ny browser. Hvis dette heller ikke fungerer, må du lave en sag til Supporten i Servicedesk.

09-07-20

Når du benytter "Glemt Adgangskode", skal du være sikker på, at du har tastet dit brugernavn korrekt.
Brugernavnet vil være i mail-format (sandsynligvis din mailadresse).

Hvis du ikke modtager en mail til skift af adgangskode, skal du kontakte din institutions ’Lokale systemadministrator’.

03-07-2020

Ja, der findes en rapport, der viser dig alle aktive ’Fraværsassistenter’ i Faktura og RejsUd-delen.

Når du står i hovedmenuen vælger du etiketten ’Rapporter’. Herefter kan du afmærke ’Administration’ og efterfølgende ’Aktive fraværsassistenter’.

Du har mulighed for at få vist rapporten på skærmen eller downloade den til EXCEL.

21-07-2020

Prokura kaldes også beløbsgrænse i IndFak (Faktura og RejsUd). En tildelt prokura giver bemyndigelse til at handle på virksomhedens vegne inden for det angivne beløb.

Du kan trække en rapport, der viser hvilke brugere der har fået tildelt prokura, i hvilken valuta de har fået tildelt prokuraen og til hvilket system (Faktura og RejsUd).

Rapporten findes fra hovedmenuen under ’Administration’ og i den orange etiket der hedder ’Rapportering’. Når du kommer ind, skal her vinges af i ’Administration’ og du kan nu vælge rapporten ’Beløbsgrænser’.

Du har mulighed for at vise rapporten på skærmen, downloade den som CSV eller EXCLE-fil.

21-07-2020

Nye forslag

Hvis du tidligere har fået et svar, som du tænker, at andre kan have glæde af, eller du omvendt har et spørgsmål, hvor du tænker, at besvarelsen kunne have generel interesse, er du meget velkommen til at kontakte vores systemsupport, for en visning under Tips og Tricks for Rejser og udlæg.