IndFak

IndFak er et fælles system for statslige og selvejende institutioner, som understøtter indkøbs- og fakturahåndteringsprocessen.

Økonomistyrelsen stiller et fælles system til rådighed for statslige og selvejende institutioner.

IndFak bruges blandt andet til at:

  • modtage kataloger og bestille varer
  • oprette, behandle og afsende ordrer
  • modtage, kontere og godkende fakturaer/kreditnotaer

Systemet omfatter ikke bogføring og betaling, til dette anvendes statens økonomistyringssystem Navision Stat.

Målgruppe

Statsinstitutioner

For statsinstitutioner serviceret af Statens Administration, der benytter Navision Stat, er det obligatorisk at anvende IndFak. Systemet anvendes til fakturahåndtering og i stadigt øget omfang til digitale indkøb.
Statsinstitutioner som ikke indgår i samarbejdet med Statens Administration, kan vælge om de vil benytte IndFak. Der vil i den forbindelse blive indgået en implementeringsaftale, som også nævnt under selvejende institutioner.

Selvejende institutioner

IndFak kan benyttes af de statslige selvejende institutioner, men det er i udgangspunktet ikke obligatorisk. Alle selvejende institutioner, hvis bevilling er optaget på finansloven, kan vælge at benytte IndFak.

De selvejende institutioner vil ved brug af IndFak skulle indgå selvstændige implementeringsaftaler med Økonomistyrelsen.

Support og drift

Du skal kontakte din institutions lokale systemadministrator, såfremt du ikke har fundet svar på dine spørgsmål her. Jeres lokale systemadministrator kan få yderligere support ved at kontakte supporten hos Statens Administration.