Tilpasning af blanketter i Lønportalen

09-08-2019
Statens Administration Løn

Som lønkunde i Statens Administration skal du være opmærksom på, at blanketterne i Lønportalen i perioden fra den 12. til den 14. august 2019 vil blive redigeret.

Ændringerne foretages løbende og du vil derfor kunne se ændringerne med det samme

Du vil kunne opleve, at enkelte blanketter ikke er tilgængelige kortvarigt.

Ændringerne består i:

  • Alle lønblanketter får tilføjet ”Løn:” foran det nuværende navn. (Tilsvarende ændring er sket med blanketterne til Refusion, som har fået tilføjet "Refusion" foran det daværende blanketnavn)
  • På de relevante lønblanketter tilføjes, hvilken afleveringsfrist der er på blanketten. Dvs. om blanketten hører til den almindelige afleveringsfrist på 5 dage eller til den forkortede afleveringsfrist på 2 dage. Blanketterne til Aconto og Lønstandsning har i sagens natur ingen afleveringsfrist. Find de konkrete afleveringsfrister, som fremgår uændret af lønkalenderen
  • Enkelte designmæssige tilpasninger

Samtidig har vi forsøgt at beskrive den bedst mulige anvendelse af de enkelte lønblanketter i oversigten nedenfor. Vi håber, at oversigten har værdi og vi vil meget gerne have tilbagemeldinger, hvis I har kommentarer eller gode forslag.

Oversigt over lønblanketter - afleveringsfrist for blanket hos Statens Administration og anvendelse (se i øvrigt lønkalender)

Blanketnavn Afleveringsfrist Anvendelse
Løn: Acontoudbetaling Løbende Anmodning om aconto. Skal indsendes efter en lønkørsel, hvis der er behov for udbetaling inden næste lønudbetaling.
Løn: Afregning af ferie og overarbejde Senest 2 dage før lønkørslen.  Indberetning ifm. fratrædelse til brug for beregning af feriegodtgørelse, udbetaling af særlige feriedage og udbetaling af overarbejde mv.
Løn: Anmeldelse af fratrædelse Senest 5 dage før lønkørslen.  Indberetning af sidste dag med ifm. fratrædelse, fratrædelsesårsag, G-dage og fratrædelsesgodtgørelse.
Løn: Indberetning af fastløntræk Senest 5 dage før lønkørslen.  Indberetning af oplysninger til brug for træk i lønnen af fx kontingenter.
Løn: Indberetning til FRAV eller Isola Senest 5 dage før lønkørslen. Indberetning af fravær til brug for statistik (FRAV/Isola). Anvendes IKKE til reguleringer i lønudbetalinger.
Løn: Indhent skyldige beløb Løbende Angivelse af, hvordan et skyldigt beløb skal håndteres.
Løn: Andre indberetninger Senest 5 dage før lønkørslen. Kan bruges til indberetning af alt andet end det, som skal indberettes på de øvrige blanketter. Typisk ændringer til lønnen på allerede oprettede medarbejdere. Bemærk, at der skal skelnes mellem Refusion og Løn.
Løn: Fejlmelding af løn Senest 5 dage før lønkørslen.  Indberetning af SAM-fejl, som kunden finder efter en lønudbetaling. Bemærk, at der skal skelnes mellem Refusion og Løn.
Løn: Lønstandsning Løbende Anmodning om standsning af en lønudbetaling. Skal indsendes efter en lønkørsel og senest dagen før lønudbetalingen. Hvis den indsendes dagen før lønkørslen, bør lønteamet kontaktes pr. tlf. for at sikre sagsbehandlingen.
Løn: Omposteringer i SLS Senest 5 dage før lønkørslen. Anvendes til omposteringer af løn via SLS.
Løn: Oprettelse af ny medarbejder Senest 5 dage før lønkørslen.  Indberetning af alle relevante oplysninger ifm. oprettelse af en nyansat medarbejder. Relevant dokumentation skal vedhæftes.
Løn: Pensab Løbende Indberetning af oplysninger til brug for ajourføring i Pensab.
Løn: Udbetaling af særlige feriedage Senest 2 dage før lønkørslen. Indberetning af antal ikke afholdte særlige feriedage, som skal udbetales ifm. ferieårets afslutning.
Løn: Udbetaling af tillæg Senest 5 dage før lønkørslen.  Indberetning af engangs- og/eller varige tillæg. Kan med fordel benyttes til indberetning ifm. lønforhandlinger på flere medarbejdere.
Løn: Ændringer af medarbejderoplysninger Senest 5 dage før lønkørslen. Kan bruges til indberetning af alt andet end det, som skal indberettes på de øvrige blanketter. Typisk ændringer til lønnen på allerede oprettede medarbejdere. SAM anbefaler, at blanketten "Løn: Andre indberetninger" benyttes i stedet for.