Barselsbilledet i HR-Løn

Barselsbilledet i HR-Løn stilles nu til rådighed for alle institutioner i januar 2024.

Med oprettelse af et barselsforløb, får du hjælp til at beregne barselsuger, og barselsforløbet bliver registreret de relevante steder i lønsystemet. Således får du indberettet afgangsårsager samtidig med hændelser i FRAV.

Derudover får du hjælp til at indberette de manuelle løndele, der knytter sig til barselsforløbet.

Bemærk:
Kunder der får varetaget deres løn- og refusionsadministration hos Statens Administration, skal ikke benytte denne nye løsning.
Det er Statens Administration, som Shared Servicecenter, der håndterer barselsindberetningerne fra kunderne.

Hvornår kan du anvende løsningen?

Barselsbilledet kan anvendes fra den 9. januar 2024.

Hvem kan anvende løsningen?

Barselsbilledet er udviklet til at understøtte de institutioner, der selv foretager barselssagsbehandling. For de kunder, der er tilknyttet et lønfællesskab som varetager barselssagsbehandling, fx Statens Administration (SAM), vil det ikke være relevant at anvende Barselsbilledet i HR-Løn. Institutioner, der er kunder i SAM, skal fortsætte med deres nuværende arbejdsgange vedrørende barselssagsbehandling.

Hvordan får du adgang til barselsbilledet?

For at få adgang til at oprette og ændre i Barselsbilledet, skal du have rolllen "Ekspert" til HR-Løn. De fleste andre roller til HR-Løn har adgang til at se barselsbilledet, læs mere i FAQ.
Du finder barselsbilledet i bjælken Ferie/fravær i HR-Løn. Barselsforløbet oprettes på baggrund af termins- eller fødselsdato samt hvilken type forælder, der skal afholde barslen. 

Du skal blot følge forløbet:
Termins- eller fødselsdato -> vælge forælder rolle -> klikke Beregn -> Så vises udkast til et standardforløb, som du efterfølgende kan tilrette.