Vejledningsmateriale

Hvis du i forvejen arbejder med barselssagsbehandling, er funktionerne i barselsbilledet intuitive og lette at gå til. 

Vi har udarbejdet en generel vejledning, der gennemgår standard funktionaliteten i Barselsbilledet: 

Barselsforløb i HR-Løn

Du finder vores 'situationsbestemte navigationssedler' som er trin for trin vejledninger her:

Sådan opretter du barselsforløb for mor

Sådan opretter du en barselsorlov uden løn - med pension

Sådan opretter du en barselsorlov uden løn - uden pension

Læs evt. mere om reglerne i denne vejledning om barselsforløb

Hvad skal du være særligt opmærksom på?

Hvis der ligger fremtidige hændelser - fx ferie - i barselsperioden, vil du få en advarsel om, at barselsforløbet ikke kan oprettes. Dette gælder også, hvis der ligger fremtidige afgangsårsager i perioden, fx om, at den ansattes fratrædelse.
Du skal derfor tage stilling til sletning eller udskydelse af hændelsen eller afgangsårsagen inden oprettelse af et barselsforløb. Barselsforløb oprettet i SLS skal viderebehandles i SLS.