Barselsforløb i SLS/HR-Løn

I denne brugervejledning kan du læse om, hvilke afgangsårsager og løndele, der benyttes ved indrapportering af et barselsforløb.