Kørselsplan Løn 2020

For at vores kunder kan følge med i, hvornår der er kørselsafvikling, er der udarbejdet en kalender for et år ad gangen for Statens Lønløsning.

Kalenderen viser seneste indrapporteringsfrist til SLS og dispositionsdato for lønmodtager.

Bemærkninger til kalenderen:

  • LG betyder LønGeneration
  • LK betyder LønKørsel
  • Løntestkørsler kan ikke afvikles samme dag og dagen efter en lønkørsel. Du kan læse mere under Emnebeskrivelser/Opslag Løntest
  • Lønarkiv kan hentes 2 hverdage efter 1. lønkørsel og 4 hverdage efter 2. lønkørsel

 

LG LK Seneste indrapportering alle dage kl. 14.00 Dispositionsdato for lønmodtager
02/2020 1. Onsdag 8. januar Torsdag 16. januar
02/2020 2.  Onsdag 22. januar Fredag 31. januar
03/2020 1. Torsdag 6. februar Fredag 14. februar
03/2020 2. Onsdag 19. februar Fredag 28. februar
04/2020 1. Fredag  6. marts  Mandag 16. marts
04/2020 2. Fredag 20. marts Tirsdag 31. marts
05/2020 1. Torsdag 2. april Onsdag 15. april
05/2020 2. Tirsdag 21. april Torsdag 30. april
06/2020 1. Onsdag 6. maj Fredag 15. maj
06/2020 2. Mandag 18. maj Fredag 29. maj
07/2020 1. Torsdag 4. juni Mandag 15. juni
07/2020 2. Fredag 19. juni Tirsdag 30. juni
08/2020 1. Onsdag 8. juli Torsdag 16. juli
08/2020 2. Onsdag 22. juli Fredag 31. juli
09/2020 1. Torsdag 6. august Fredag 14. august
09/2020 2. Torsdag 20. august Mandag 31. august
10/2020 1. Mandag 7. september Tirsdag 15. september
10/2020 2. Mandag 21. september Onsdag 30. september
11/2020 1. Torsdag 8. oktober Fredag 16. oktober
11/2020  2.  Onsdag 21. oktober Fredag 30. oktober
12/2020  1.  Fredag 6. november Mandag 16. november
12/2020  2.  Torsdag 19. november Mandag 30. november
01/2021  1.  Mandag 7. december Tirsdag 15. december
01/2021  2.  Torsdag 17. december Onsdag 30. december

 

Lønsedler stilles til rådighed for lønmodtager i eBoks, og vil som hovedregel være tilgængelig et par dage før dispositionsdatoen.

Lønmodtager får besked fra eBoks, når lønsedlen ligger klar.

Lønsedler i Lønarkiv, er tilgængelige ca. 4 dage før dispositionsdato

Ønskes der mere information om Kørselskalendere, f.eks. kørselskalender for indberetning af Ferie/Fravær 2020 eller implementering af kørselsdatoerne i Outlook kalender, så klik på nedenstående link:

Kørselsplaner