FAQ

Denne FAQ vil give svar på en række generelle spørgsmål vedrørende Barsel i HR-Løn:

Et barselsforløb skal viderebehandles i det system, det er oprettet i. 

Du kan se om barselsforløb er oprettet i HR-Løn under Ferie/Fravær "Hændelser". Der vil være en X-markering i 'Ba' kolonnen.

Er der intet X, skal du viderebehandle barselsforløbet i SLS.

Barselsbilledet er udviklet til at understøtte de institutioner, der selv foretager barselssagsbehandling.

For kunder i Statens HR og kunder hos Statens Administration (SAM), vil det ikke være relevant at anvende Barselsbilledet i HR-Løn. 

Nej, der er ikke integration til Statens Refusion.

For at få adgang til at oprette og ændre i Barselsbilledet, skal du have "Ekspert-rollen" i HR-Løn. (Hvilket mange har i forvejen.)
Det er Brugeradministratoren i din institution, der opretter denne rolle til dig via Brugerstyring Løn (BSL).
Med rollerne "Læs", "Løn light" eller Fravær: "Frav", "Frav læs", "Frav light" har du læseadgang til Barselsbilledet. 

Fejl indberettes til Statens Administration via Serviceportalen.
Tag gerne screendump af fejlen, og angiv tidspunkt og brugernavn.

Når du opretter et barselsforløb via Barselsbilledet, oprettes der automatisk kontrollinjer til indberetningen. Indberetningen skal efterfølgende godkendes af "2. godkender" (4-øjne-princippet).

Du finder kontrollinjer på lønmodtageren ved at klikke på topfanen ’Kontrol'. 

Når du vælger kreditor på pensionsbidrag, skal du skrive minimum tre cifre af kreditors nummer i ’Kreditor’.

Herefter vælger du kreditor fra drop-downlisten. Når alle informationer er udfyldt, klikker du på ’Gem’.

Løndel '225' vises som kontrolberegning af løndelstimer til Statens lønsystem. Visningen sker også inden for den aktive periode, da der ikke skal ske refusion for den aktive periode.
Når man gemmer Forældreorlov uden løn, sker der ikke refusion, men dagene på ’ydersiden’ af peioderne bliver opgjort for at sikre korrekt beregning og indberetning.

Løndelstimer '225' vises i nogle tilfælde dobbelt, når du gemmer en Barselsorlov uden løn. Fejlen med dobbelte visning af ’225’-perioder er kompleks men timeopgørelser har ingen beregningsmæssig konsekvens. 

Du kan læse mere i vores vejledning: Indrapportering af lønddel 225 - ved anvendelse af afgangsårsag 93

Barselsforløb skal gemmes undervejs for at sikre, at indberetningerne sker i den korrekte rækkefølge og for at perioderne regnes korrekt. 

Vi afventer en underskrevet aftale, før der meldes ud, hvordan barselsbilledet håndterer de forventede ændringer afledt af OK24.