Regnskabs- og betalingsposter fra SLS

I denne vejledning kan du læse om sammenhængen mellem regnskabs- og betalingsposteringer fra SLS. Disse posteringer er dokumenteret på uddata 914 (regnskabsposteringer) og uddata 980 (betalingsposteringer).

Efter hver lønkørsel i Statens Lønsystem (SLS), dannes der tre filer, som sendes til andre systemer.

 • En fil (U.923) indeholdende regnskabsdata (regnskabsposteringer svarende til den beregnede bruttoløn), som sendes til det Lokale Økonomisystem (LØS)
 • En fil (U.981) indeholdende betalingsdata (debitor- og kreditorposteringer, svarende til den beregnede bruttoløn), som sendes til NaviIntern (Moderniseringsstyrelsens interne betalingssystem) og 
 • En fil indeholdende lønmodtagerens beregnede nettoløn, som sendes til NemKonto. 

Alle disse tre filer indgår i den samlede godkendelse af lønkørslen, inden lønkørslen frigives.

Filerne U.923 og U.981 er på virksomhedsniveau (SE-NR) og indeholder ikke cpr.nr. Filerne U.923/U.981 dokumenteres overfor Institutionerne via U.914/U.980.

For at anvende SLS som lønsystem, stilles der krav om, at virksomheden har en transaktionskonto i SKB (Statens KoncernBetalinger), da denne skal anvendes i forbindelse med betalingsafviklingen via NaviIntern.

I filen (U.981) er der opsat betalingsdatoer, som NaviIntern anvender til at effektuere selve betalingen rettidigt. Når betalingen effektueres, foregår det ved at kreditoren får det samlede beløb overført fra Moderniseringsstyrelsens SKB-konto (kreditposteringen) og samtidigt overføres beløbet fra Institutionens SKB-konto til Moderniseringsstyrelsens SKB-konto (debetposteringen).

Når Institutionens SKB-konto belastes for udgiften, vil denne postering betyde, at konto 97.8X i LØS skal debiteres (den opsatte betaling er effektueret).

Tegningen nedenfor viser dataflow efter hver lønkørsel.

 

Udover filerne som er nævnt i afsnit 1., dannes der efter hver lønkørsel to kontroluddata, som modtages i virksomhedens partneraftale i ØDUP – (du kan evt. læse mere om digitale uddata her.)

 • Uddata 914, som dokumenterer de regnskabsdata, der er overmeldt fra SLS til det lokale økonomisystem (LØS)
 • Uddata 980, som dokumenterer de betalingsdata, der er overmeldt fra SLS til NaviIntern (SKB)

Det er virksomhedernes ansvar at kontrollere disse uddata, så eventuelle afstemningsdifferencer og fejlposteringer hurtigst muligt kan blive rettet.

Du skal kontrollere at beløbet ”REGNSKAB” i uddata 914 svarer til beløbet i ”BETALING”

Du skal kontrollere at beløbet ”I ALT KREDITORPOSTER” i uddata 980 svarer til beløbet ”I ALT DEBITORPOSTER”.

Beløbene i ”REGNSKAB”, ”BETALING”, ”I ALT KREDITORPOSTER” og
”I ALT DEBITORPOSTER” skal alle være ens (jf. uddataeksemplernes indramning med rødt).

Uddata 914 indeholder en oversigt over, hvilke regnskabsposteringer vedr. lønforbrug (konto 18.11 mv.), der er sendt til LØS - samt en oversigt over, hvilke regnskabsposteringer vedr. betalinger (svarende til debitorposterne i NaviIntern, der er sendt til LØS.

Se eksempel på uddata 914 nedenfor.

For alle posteringer vises følgende oplysninger:

 • KTO3 (institutionens egen kontoplan) 
 • KTO1 (Statens kontoplan)
 • DRS (delregnskab i SLS, som består af bogføringskreds og delregnskab i Navision)
 • PERIODE MD (periode måned)
 • PERIODE DATO
 • TEKST
 • BELØB DEBET
 • BELØB KREDIT
 • FEJLBELØB DRS (evt. difference mellem debet og kredit)

BEMÆRK:
Hvis der er en difference, vil der være dannet en fejlpostering på konto 98.75 i regnskabet. En sådan difference opstår typisk, når der maskinelt er flyttet personer fra en virksomhed til en anden - og der i den forbindelse er foretaget en ompostering af det tilhørende forbrug år til dato.

Da betalingsposter ikke omposteres, er saldoen på konto 98.75 et udtryk for de udgifter den afgivende virksomhed har afholdt fra deres SKB-konto – men som burde have været afholdt af den modtagende virksomhed.

Konto 98.75 dannes i begge virksomheders regnskab og skal udlignes ved en refusionsopgørelse imellem den afgivende og modtagende virksomhed, hvor der fysisk skal flyttes penge virksomhederne imellem.

Nedenfor finder du en oversigt over konto 97.8X, som anvendes ifm. nedennævnte lønkreditorer (betalinger fra virksomhedens SKB-konto).

Konto Navn/tekst Bemærkninger
97.81 Lønanvisning og IA-pension (nettoløn) Løn og fx rate-/alderspension til lønmodtageren
97.82 Indkomstskat, dansk Dansk skat vedr. a-indkomst (a-skat)
97.83 Indkomstskat, grønlandsk Skat vedr. grønlandsk indkomst
97.84 Arbejdsmarkedsbidrag Bidrag til arbejdsmarkedsfonde
97.85 SP-bidrag Anvendes ikke pt.
97.86 ATP bidrag Bidrag til arbejdsmarkedets tillægspension
97.87 Offentlige restancer Anvendes kun for grønlandsk skattepligtige
97.88 FerieKonto (feriefonde) Nettoferiepenge til betaling
97.89 Øvrige Alle øvrige lønindeholdelser, fx pensionsbidrag og gruppeliv

 

Uddata 980 indeholder en oversigt over hvilke kreditor- og debitorposteringer, der er sendt til NaviIntern fra SLS.

Se eksempel på uddata 980 nedenfor.

For alle posteringer vises følgende oplysninger:

 • TYPE (K = kredit, D = debet)
 • STKTO (afstemningskonto er en gruppering af betalingerne i SLS. Denne kan anvendes ved udsøgning i Sumdata, online i SLS)
 • SE-REGNR (betalingsdelregnskab (SE-NR-niveau), som anvendes ved betalinger vedr. SLS)
 • KTO/GIRO (konto-/eller kreditornummer)
 • SEN.BET.DATO (betalings-/eller opkrævningsdato)
 • TEKST
 • BELØB

Oplysninger svarende til uddata 914 og uddata 980, kan ses online i SLS under Sumdata, Regnskabsoplysninger (U914) og Betalingsoplysninger (U980).

 

I Sumdata er det muligt at foretage søgninger – se mere i bruger vejledningen om Sumdata på vores hjemmeside.

Disse søgninger kan hjælpe dig med fx at finde frem til hvilke personer, der evt. er sket fejlindrapporteringer på.