Engangsregistre

Engangsregistre anvendes til anvisninger af engangskarakter - dvs. fra én til fire anvisninger pr. kalenderår. Fordelen ved at anvende engangsregistre er, at engangsregistre er billigere end almindelige registre - men til gengæld skal man oprette et nyt register, hvis personen efterfølgende skal have en yderligere anvisning. Typiske anvisninger, som sker via engangsregistre, er ydelser opgjort i tid (fx censorbetaling, foredragshonorar m.fl.) samt anvisninger af beløb (fx engangsbeløb og omkostningsdækkende ydelser så som diæter, godtgørelser mv.).