Engangsregistre

Engangsregistre anvendes til anvisninger af engangskarakter - dvs. fra én til fire anvisninger pr. kalenderår.

Fordelen ved at anvende engangsregistre er, at engangsregistre er billigere end almindelige registre - men til gengæld skal man oprette et nyt register, hvis personen efterfølgende skal have en yderligere anvisning.

Typiske anvisninger, som sker via engangsregistre, er ydelser opgjort i tid (fx censorbetaling, foredragshonorar m.fl.) samt anvisninger af beløb (fx engangsbeløb og omkostningsdækkende ydelser så som diæter, godtgørelser mv.).

Her får du et overblik over engangsregistre i lønsystemet, herunder hvilke PKAT du kan bruge:

Emne Beskrivelse
PKAT PKAT 780, 782, 791 og 799 anvendes til oprettelse af engangsregistre
Lønform Alle engangsregistre er lønform 2 (bagudlønnede)
Løbenummer Ved indrapportering skal du ikke indrapportere løbenummer, da dette bliver dannet automatisk, som et trecifret løbenummer (startende med X01, så X02 mv.)
De trecifrede løbenumre er karakteristiske for engangsregistre
Udbetaling Engangsregistre er pr. definition en efterregulering og kan derfor først indrapporteres, når måneden er gået og forbruget er gjort op
Derfor skal oprettelsesdatoen være mindre end løngenerationsdato minus 1 måned, det vil fx til LG 03/XX skal indrapporteringsdato være januar eller før
Rettelser Hvis du har brug for at rette et engangsregister, som allerede har beregnet, må du oprette et nyt engangsregister, hvor du foretager din rettelse
Se nedenfor vedr. forhold omkring tilbagebetaling af for meget indeholdt skat og am-bidrag
UNDTAGELSE: Du kan dog ændre/rette på et engangsregister indenfor én og samme lønkørsel – altså inden der er sket beregning

BEMÆRK: DISCO-kode og JOB-status, dannes automatisk med 9-taller for engangsregistre.

HUSK: at indrapportere udenlandske bopælsadresser og tilhørende landekode via SLS, i vinduet Primær adresse. Dette er et krav fra SKAT.

I dette afsnit kan du se hvor - og hvordan du kan oprette engangsregistre i SLS og i HR-Løn.

Oprettelse i SLS
Når du skal oprette engangsregistre i SLS, kan du selvfølgelig gøre dette via det almindelige nyansættelsesvindue, som for alle andre – men du kan også anvende masseindberetning:

Du udfylder alle oplysninger i ovenstående vindue – og trykker på knappen ”Indrapportér”.

Oprettelse i HR-Løn
Når du skal oprette engangsregistre i HR-Løn, skal du vælge relevant skabelon, fx:

Hvis du vælger:

  • Ja, dannes PKAT 080
  • Nej, dannes PKAT 780 (engangsregister)

Derefter trykker du på ”Næste” og udfylder relevante felter, som for alle andre nyoprettelser.

Når du skal rette engangsregistre, der har beregnet i en tidligere lønkørsel, skal du gøre nedenstående:

  • Oprette et nyt engangsregister, hvor du retter den udbetalingsløndel, som var for høj eller lav
  • Udregne den tilhørende skat, som skal tilbagebetales ved negative reguleringer – og indrapportere beløbet på løndel 2950 – se nedenfor:

NB! Skat af for meget udbetalte feriepenge på løndel 5050, vil automatisk blive givet tilbage på løndel 9852 – og skal derfor ikke med i din udregning af beløbet på løndel 2950.

AM-bidrag af både løn og feriepenge vil også blive automatisk tilbagebetalt, med mindre lønmodtageren har frikort. Hvis lønmodtageren har frikort, vil AM-bidraget ikke blive tilbagebetalt automatisk, og du skal derfor give for meget beregnet AM-bidrag tilbage på løndel 2945.

BEMÆRK! Når du opretter et nyt engangsregister og indrapporterer løndel 2950 og evt. 2945 jf. ovenfor – kontrollerer lønsystemet automatisk, at der ikke indrapporteres et større beløb, end der tidligere er indeholdt på samme medarbejder og SE-nummer.

NB! Hvis der skulle være indrapporteret et større beløb på løndel 2950 og evt. 2945, end der tidligere er indeholdt i skat og AM-bidrag på et andet register hos samme arbejdsgiver, vil der blive dannet onlineadvis OT0693/OT0694 med teksten:

”Der er kun indeholdt kr. x i A-SKAT/AM-bidrag. Der kan derfor ikke reguleres kr. x

 

Hvis du ønsker at rette et engangsregister, som har udbetalt sidste år, og rettelsen er sket via et nyt engangsregister i indeværende år - og der skal dannes en supplerende indberetning for sidste år til SKAT - kan du gøre dette således:

  • Opret nyt engangsregister, uden løndele – brug dato i sidste år
  • Beløb, som du ønsker skal tilbageføres til sidste skatteår tastes i Faste felter, Skatteoplysninger indeværende år med relevant fortegn

Bemærk: Når du taster beløb i vinduet Skatteoplysninger indeværende år, vil der automatisk blive dannet en supplerende indberetning til SKAT for sidste år med modsat fortegn. Det er muligt at taste beløb med minus foran i felterne A-skat DÅ og AM-bidrag DÅ – men det er IKKE muligt at taste beløb med plus foran i disse felter.

Årsagen til dette er, at SKAT ikke tillader at man flytter skat og am-bidrag FRA sidste år, fordi personen lignes via sin årsopgørelse - men man kan godt flytte beløb TIL sidste år.
Personen vil efterfølgende få en ny årsopgørelse fra SKAT for sidste år, når man har flyttet beløb via Skatteoplysninger indeværende år.

Eksempel
Se eksempel på en supplerende indberetning i SLS nedenfor. Man kan ikke taste supplerende indberetninger i HR-Løn.

Jf. dette eksempel vil der automatisk blive dannet en supplerende indberetning til SKAT for sidste år:

A-indkomst SÅ + 10.000,00
A-SKAT SÅ + 3.000,00
AM-bidrag SÅ + 800,00

Hvis du har brug for at læse mere om supplerende indberetninger, så se brugervejledningen: Periodisering af indkomst mv.