Afvigende løndelstekster

I denne brugervejledning kan du læse om, hvordan du opretter og indberetter afvigende løndelstekster i SLS.

Formålet med afvigende løndelstekster er, at hver institution har mulighed for at bestemme hvilken tekst, der skal udmeldes på lønmodtagernes lønsedler i tilknytning til en given løndel.

Afvigende løndelstekster anvendes altså kun til tekstning af løndele på lønsedlen til lønmodtageren.

Man kan indrapportere afvigende løndelstekster på både engangsløndele og løbende løndele.

Du kan indrapportere den ønskede tekst på lønsedlen, samtidig med at du indrapporterer engangsløndelen.

 

 

Det er institutionerne selv der opretter, ændrer og vedligeholder tabellen med deres afvigende løndelstekster for de løbende løndele.


Dette gøres via knappen ”afvigende løndelstekst”:

Sats og tekst

Tabellen med jeres egne afvigende løndelstekster består af:

  • Tekstnummer
  • Tilhørende løndelstekst

Det er jer selv der bestemmer hvilke numre og tekster, der er behov for at oprette og anvende ifm. de løbende løndele.


BEMÆRK: Et givet tekstnummer skal være oprettet i tabellen – og der skal have været afviklet en lønkørsel efter, før tekstnummeret kan anvendes i HR-Løn.

I SLS derimod kan tekstnummeret anvendes umiddelbart efter, at I har oprettet det.

Nedenfor kan du se et eksempel på oprettelse af et tekstnummer til løndel 3826:

 

Når du har oprettet et tekstnummer med tilhørende tekst til den ønskede løndel, kan du indrapportere løndel med tilhørende tekst jf. eksemplet nedenfor:

Løndel 3826 bliver så udmeldt på lønsedlen med teksten ”Rekrutteringstillæg”.

 

Hvis man ønsker en afvigende tekst på lønsedlen på en automatisk dannet løndel, er dette også muligt. Teksten oprettes som beskrevet i afsnit 3.

Eksempel:

Liste over afvigende løndelstekster

Under Faste felter, ”Indikatorer 1” findes der et fast felt der hedder "Afvigende løndelstekst anvendes”. Du skal indtaste det afvigende tekstnr., du ønsker udmeldt på lønsedlen.


Metoden er velegnet til afvigende tekstning, der er generel for et stort antal lønmodtagere – og kan også anvendes ved løndel 9000 m.fl., der indeholder kontingenter til eksempelvis personaleforeninger, kaffekasser o.l.


OBS! Det er muligt mod betaling at få opsat denne værdi på alle lønmodtagerregistre i institutionen - eller på en delmængde ud fra nærmere fastsatte kriterier.

Du skal være opmærksom på, at denne metode bevirker, at alle afvigende tekster med nummeret (fx 50 jf. dette eksempel) vil blive udmeldt på lønsedlen, hvis lønmodtageren har en løndel, hvor tekstnr. 50 er oprettet.

Hvis der er oprettet en afvigende tekst med nummer 50 på fx løndel 3821, vil denne blive udmeldt på de registre, der indeholder nr. 50 i det faste felt.

Så vi anbefaler at man anvender et nummer, som I er sikre på ikke er anvendt på andre løndele.

Denne tekstning kan ligeledes anvendes, hvis man ønsker tekster på andre sprog på lønsedlerne.

Eksempel på lønsedlen