Juridisk kønsskifte i SLS

I denne vejledning kan du læse om, hvordan et juridisk kønsskifte i SLS foregår.

I tilknytning til lov nr. 752 om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn), er det muligt i SLS, at ændre cpr.nr. for personer der ifm. juridisk kønsskifte har fået tildelt et personnummer, der matcher det køn, personen oplever sig som.

For at ændre oplysning om cpr.nr. i lønsystemet, skal institutionen sende besked om det ”gamle” cpr.nr. og det nye cpr.nr. som personen har fået tildelt - samt evt. nyt navn, til Statens Administrations Serviceportal, da det kun er Moderniseringsstyrelsen, der kan foretage ændring af cpr.nr. på lønregisteret i SLS.

Moderniseringsstyrelsen foretager ændringerne i SLS, hvor de sidste fire cifre i cpr.nr. ændres til de fire cifre der er blevet tildelt:

Eksempel:
Eksisterende cpr.nr. 111111 2222 med løbenummer 00
Nyt tildelt cpr.nr. 111111 3333 med løbenummer 00

Samtlige oplysninger der knytter sig til det eksisterende/gamle register, vil blive videreført i det nye register, herunder også eventuelle fraværsoplysninger.

Bemærk: skift til nyt cpr.nr. kan kun ske til 1. lønkørsel.