Fradrag for ferie og andet fravær

I denne vejledning kan du læse om hvilke løndele, som du kan anvende i forbindelse med fradrag for ferie uden løn samt andet fravær.

Her får du et overblik over, hvilke løndele der kan anvendes i forbindelse med løntræk i tilknytning til ferie og andet fravær.

Løndel Løndelstekst ATP Pensionsbidrag Rådighedstillæg
8000 Ferie eller andet fravær
Fravær enkelte dage/timer
Reduceres ikke Reduceres Reduceres
8005 Ferie eller andet fravær
Fravær enkelte timer
Reduceres ikke Reduceres Reduceres ikke
8025 Fravær hvor lønnen skal reguleres med dagpengesatsen
Fravær enkelte dage/timer
Reduceres ikke Reduceres ikke Reduceres ikke
8036 Ferie eller andet fravær - akademikere
Fritimer mod betaling
Reduceres Reduceres ikke Reduceres
8060 Ferie eller andet fravær
Fravær enkelte dage/timer
Reduceres Reduceres Reduceres
8070 Ferie eller andet fravær
Fravær enkelte timer
Reduceres Reduceres Reduceres ikke

Ovennævnte løndele skal indrapporteres med antal timer med 2 decimaler. Du kan læse mere på den enkelte løndelsbeskrivelse i SLS-guiden – herunder også hvis du evt. skal reducere hovedkortets fradrag i feriemåneden.