Fiktive CPR numre

I denne vejledning kan du læse om hvilke overordnede regler, der gælder for anvendelse af fiktive CPR numre i SLS/HR-Løn.

Fiktive CPR numre anvendes ofte til udenlandske lønmodtagere, der hverken har dansk adresse eller dansk CPR nummer.

CPR numrene er konstrueret ved at addere ”6” til 1. ciffer i fødselsdagen i henhold til vejledning fra CPR. Er man fx født den 22, bliver det således til 82 i forbindelse med det fiktive CPR-nummer.

Vi har været i kontakt med SKAT, idet der på et tidspunkt blev lukket for indberetning af lønmodtagere med fiktive CPR numre i eIndkomst, og resultatet er blevet, at der skal ske begrænsning af anvendelsen af disse fiktive CPR numre.

Nedenfor er beskrevet situationer, hvor man IKKE må anvende fiktive CPR numre i SLS/HR-Løn:

Udbetaling til et bo eller en afdød

I situationer, hvor der skal efterbetales løn, feriepenge, efterindtægt/-løn eller andet til en afdød, og hvor der ikke findes en efterlevende ægtefælle - eller hvor beløbet skal udbetales til et dødsbo – er der flere institutioner, der har valgt at udbetale pengene på et fiktivt CPR nummer.

Anvisning og indberetning til eIndkomst skal i ovennævnte situationer ske på afdødes CPR-nummer på et nyt register.

VIGTIGT Du skal oprette et nyt løbenr. med afdødes cpr.nr. med skattekortstype 3 og skattefritagelsesårsag 9.

Anvisning af løn mv. til udlændinge:

Hvis en ansat eller honorarlønnet er skattepligtig efter Kildeskattelovens § 1 eller § 2, skal der foretages en forskudsregistrering for den pågældende.

Udlændinge, der tager bopæl i Danmark eller opholder sig udover 6 måneder er skattepligtige efter § 1, mens udlændinge altid bliver omfattet af begrænset skattepligt efter § 2, hvis de modtager vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold og dermed anses for at være lønmodtagere.

I ovenstående tilfælde skal lønmodtageren tildeles et administrativt personnummer (skattepersonnummer), som kan bestilles hos SKAT via dette link:

Vejledning om oprettelse af skattepersonnummer

Hvis der foreligger en skattefritagelsesattest, er der allerede udstedt et skattepersonnummer af SKAT, hvilket så skal anvendes ved indberetning i SLS/HR-løn.

Situationer, hvor man bør/kan anvende fiktive CPR-numre i SLS:

Anvisning af løn mv. til ansatte bosat på Færøerne, der er omfattet af færøsk beskatning
CPR registret indeholder oplysninger om alle personer, som efter den 2. april 1968 har boet her i landet og været tilmeldt en dansk kommune – for Grønlands vedkommende dog først siden 1. maj 1972.

Personer på Færøerne optages ikke i CPR registret.

Læs mere om færøske lønmodtagere i brugervejledningen Beskatning, Grønland, Færøerne og § 48E

Anvisning af honorar mv. til gæsteforskere og gæsteoptrædende
For udenlandske gæsteforskere og ”optrædener”, der alene er i landet for fx at holde enkelte foredrag, eller udenlandske musikere, der giver koncert o. lign. indtræder der ingen skattepligt her til landet.

Disse personer vil derfor hverken skulle have et administrativt CPR nummer eller en forskudsregistrering hos SKAT. Eventuelt vederlag skal derfor heller ikke beskattes her i landet, og der skal ikke indeholdes AM-bidrag.

Disse personer indberettes således i SLS:

Hvis der er tale om A-indkomst:

VIGTIGT Du skal oprette et fiktivt cpr.nr. med skattekortstype 3 og skattefritagelsesårsag 5.

Hvis der er tale om B-indkomst:

VIGTIGT Du skal oprette et fiktivt cpr.nr. på PKAT 550 eller 790 (engangsregister) med en løndel, der er arbejdsmarkedsbidragsfri B-indkomst, fx løndel 6932.

Anvisning af løn, vederlag m.v. til udlændinge
Udlændinge, der ikke opholder sig i Danmark, og som bor og arbejder i udlandet, fx bilaterale rådgivere, der er aflønnet af Udenrigsministeriet - indberettes i SLS med skattekortstype 3 og

  • skattefritagelsesårsag 1, fritagelsesattest forefindes eller
  • skattefritagelseskode 5, ikke skattepligtig

og indberettes automatisk af Moderniseringsstyrelsen til eIndkomst med indkomsttype 9.

Test i SLS af indberetninger med fiktive CPR-numre

Der kan kun beregnes løn på fiktive CPR-numre, hvis registrene er oprettet efter ovenstående vejledning og registreret i SLS som:

  • Ansatte på Færøerne
  • Rådgivere i Danida (PKAT 688)
  • Særligt aflønnede ved Det Kongelige Teater (PKAT 078) med udenlandsk adresse
  • Udbetaling af vederlag som B-indkomst (PKAT 550) med udenlandsk adresse
  • PKAT 790, Engangsregister til udbetaling af vederlag som B-indkomst med udenlandsk adresse

Du kan læse om, hvordan du opbygger et fiktivt CPR nummer på CPR’s hjemmeside