Faste felter

I denne brugervejledning får du en overordnet beskrivelse af, hvad du kan se i de faste felter og hvordan du bruger de mest gængse af dem.

De faste felter indeholder beløb, sumninger, datoer og indikatorer der hovedsageligt bliver brugt som hjælp til at beregne løn, pension, feriepenge mv. i SLS. Ofte vil du slet ikke have brug for at se de faste felter.

I enkelte tilfælde, kan det dog være relevant at kende til de faste felter, fx hvis du manuelt skal beregne feriepenge, hvis du ansætter en medarbejder med ferieret fra en anden arbejdsgiver, eller hvis du skal føre a-indkomst tilbage til sidste skatteår.

De faste felter finder du i ansættelsesforholdet under knappen ”Faste felter”

De faste felter er grupperet, så data, der er hører sammen er samlet i enkelte billeder. Fx vil du i ”eIndkomst 1-4” kunne finde data, der fortæller hvad der er indberettet til eIndkomst.

Hvis du kommer i tvivl om, i hvilken gruppering et bestemt fast felt ligger, kan du med fordel bruge SLS-guiden.

Leder du fx efter ansættelsesdatoen i et af datofelterne, kan du søge på ”ansættelsesdato”.

Du kan også vælge et bestemt grupperingsnavn og på den måde se, hvad der ligger af faste felter i den enkelte gruppering.

Normalt må du ikke ændre på beløbstotaler, idet de er et udtryk for hvad der er beregnet i SLS.
Der kan dog være situationer, hvor du har behov for at ændre på det SLS har opsat:

  • Når du skal flytte a-indkomst fra i år til sidste år (eller omvendt)
  • Når en person er overgået med ferieret fra en anden institution (eller et andet lønsystem)

Flytte a-indkomst fra i år til sidste år
Du skal altid tage udgangspunkt i indeværende år.
~ nedskriv (minus) i indeværende år – sidste år bliver automatisk opskrevet
~ opskriv (plus) i indeværende år – sidste år bliver automatisk nedskrevet.

Du må ikke udbetale a-skat og am-bidrag for tidligere skatteår.

Derfor må du ikke opskrive a-skat og am-bidrag i indeværende år, idet det medfører at skatten for sidste år bliver nedskrevet. Dvs. at a-skat og am-bidrag for sidste år bliver mindre.

Læs mere om årsskifte og periodisering i emnebeskrivelsen: ”Periodisering af indkomst mv.”

Når en person er overgået med ferieret fra en anden institution (eller et andet lønsystem)

Du skal sikre

  • at der udbetales særlig feriegodtgørelse,
  • at der udbetales 12,5 pct. i særlig feriegodtgørelse af over-/merarbejde,
  • at eget pensionsbidrag indgår i beregningen af særlig feriegodtgørelse,
  • at særlig feriegodtgørelse ikke udbetales igen og at der reduceres korrekt for afholdt ferie med løn når der afregnes ferie ved fratræden,
  • at der beregnes korrekt feriegodtgørelse, når en medarbejder går op og ned i tid.

Du skal derfor opskrive alle relevante felter:
~ ferietotal 1
~ ferietotal 2
~ særlig feriegodtgørelse
~ arbejdstid og arbejdstidsnorm
~ eget pensionsbidrag
~ merarbejde
~ optjente feriedage

Læs mere om ferieafregning og særlige feriedage i emnebeskrivelserne: ”Feriepenge - Indrapportering og beregning” og ”Særlige feriedage”

Nogle gange kan du komme ud for at en medarbejder skifter register, fx ændres fra timelønnet til månedslønnet. Derfor kan det sommetider være nødvendigt at ændre ansættelsesdatoen, der ellers automatisk opsættes, som den første dag medarbejderen får løn.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt et negativt beløb bliver trukket automatisk eller om du selv skal trække det, kan du med fordel tjekke de faste felter:

Hvis det skyldige beløb IKKE trækkes automatisk, vil beløbet stå i ”Lønsum” med et minus foran.

NB: Det vil kun stå i den lønkørsel, hvor det er opstået.

Hvis det skyldige beløb TRÆKKES AUTOMATISK, vil beløbet stå i ”Negativ lønsum”

NB: Beløbet bliver stående, indtil det fulde beløb er trukket. Registeret vil blive stående, indtil beløbet er væk.