Seniorbonus FRA 1. Januar 2024

Denne vejledning vedr. seniorbonus er med gældende regler for optjeningsår 2024 og frem.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har udgivet et nyt cirkulære om seniorbonus og seniordage gældende pr. 1. januar 2024 (Medst.nr. 016-23).

Ansatte har fra og med det kalenderår hvori de fylder 62 år ret til en årlig seniorbonus.

Lønsystemet udbetaler automatisk til dem der er omfattet af cirkulæret.

For individuelle ansættelser (PKAT 93, 98, 103, 293 og 294) skal institutionen selv indrapportere LØNDEL 6950 – Seniorbonus, hvis disse skal være omfattet. Løndelen skal indrapporteres med startdato i det kalenderår, hvor vedkommende fylder 62 år, dog tidligst pr. 1. januar 2022.