Beskæftigelsesordninger

I denne brugervejledning kan du læse om hvilke beskæftigelsesordninger der findes, og hvordan indrapportering foretages i lønsystemet.

Beskæftigelsesordningerne gælder for alle personalegrupper - og er en aftale mellem medarbejderen, kommunen og arbejdsgiveren.

Du skal indrapportere koden, der svarer til den ønskede beskæftigelsesordning, i Statistikvinduet i SLS eller HR-Løn – se eksempel på indrapporteringsvinduer nedenfor.

 

Når du indrapporterer en beskæftigelsesordning, vil lønsystemet automatisk danne:

 • Ansættelsesform 5
 • 9-taller i felterne DISCO og Jobstatus (aftalt med Danmarks Statistik)

Du skal bruge den overenskomstmæssige PKAT.

Hvis der er aftalt en maksimal timeløn til den ansatte (fremgår af den ansattes ansættelsesbrev) - så skal denne timeløn indrapporteres på:

 • Løndel 2992, Lønreduktion, socialt kapitel

Nedenfor finder du en oversigt over de beskæftigelsesordninger, der findes.

Værdi Beskæftigelsesordning Bekendtgørelse af lov om aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om aktiv socialhenvisning
70 Fleksjob  § 2, stk. 11
111 Sygedagpenge, delvist uarbejdsdygtige  § 56, sygedagpengeloven
121 Nedsat arbejdsevne  
122 Allerede ansatte  Allerede ansatte
124 Dagpenge/arbejdsløshedsforsikring  § 2, stk. 1
125 Kontant-/starthjælp  § 2, stk. 2 og 3
126 Begrænset arbejdsevne  § 2, stk. 4 og 5
127 Førtidspension med begrænset arbejdsevne  § 2, stk. 6
128 Begr. arbejdsevne uden førtidspension, fleksjob 1/2 tilskud  § 2, stk. 7
129 Begr. arbejdsevne uden førtidspension, fleksjob 2/3 tilskud  § 2, stk. 7
130 Handicappede i erhverv  § 2, stk. 8
131 Integrationskontrakt og oplæringsstillinger  § 2 og kap. 9a og perst.nr. 036-05: cirkulære om oplæring og integration
132 Udsatte unge under 18 år  Lov § 2, stk. 9
133 Ledige uden dagpenge og kontanthjælp  Lov § 2, stk. 10
134 Frivillig oplysning i lønsystemet – når en beskæftiget midlertidigt deltager i en uddannelse  § 98 a
135 Vikar, der ansættes ved jobrotationsydelse  § 98 b
136 § 98 c-g er samlet i denne beskæft.ord.  § 98 c-g og § 98 g (blanket)
201 Tjenestemænd med § 55 tillæg  Tjenestemænd med § 55 tillæg
324 Før besk. ordn. 124, nu ordinær ansættelse  
325 Før besk. ordn. 125, nu ordinær ansættelse  
326 Før besk. ordn. 126, nu ordinær ansættelse  
327 Før besk. ordn. 127, nu ordinær ansættelse  
328 Før besk. ordn. 128, nu ordinær ansættelse  
329 Før besk. ordn. 129, nu ordinær ansættelse  
330 Før besk. ordn. 130, nu ordinær ansættelse  
331 Før besk. ordn. 131, nu ordinær ansættelse  
500 Akutjob i staten  Cirkulære modst. nr. 035-12
902 Andet  

Disse løndele skal anvendes til registrering af refusion ifm. beskæftigelsesordningerne.

 • Løndel 618 - refusion fra fondene
  Løndel 718 dannes automatisk.
  Sats 1 konteres på konto 18.89
  Sats 2 konteres på konto 18.90
  Sats 3 konteres på konto 18.92
  Sats 4 konteres på konto 18.91

 

 • Løndel 621 - refusion fra kommuner og Udbetaling Danmark
  Løndel 721 dannes automatisk.
  hvis beskæftigelsesordning er 70, 124, 125, 130 så dannes konto = 18.87
  hvis beskæftigelsesordning er 126-129 så dannes konto = 18.92

Du kan læse mere om fleksrefusion her

Uddata 893, lønforbrug ifm. refusion

U 893 indeholder oplysninger om hvilke personer og beløb, institutionen kan søge refusion for. Disse refusioner vedrører ikke Barselsfonden.

Forbruget bliver specificeret på delregnskab, PKAT og løngruppe.

Uddata 893 dannes når disse årsagskoder og beskæftigelsesordninger benyttes i SLS:

 • Beskæftigelsesordning = 70, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136
 • Afgangsårsag = 174, 180, 183, 191, 192, 194, 196, 198.