Indrapportering af TIN nr. i SLS og HR-Løn

SKAT kræver at der fra 1. januar 2024 indrapporteres TIN nr. (Taxpayer Identification Number) for alle løn- og pensionsmodtagere bosat i udlandet. TIN nr. udstedes af bopælslandet og skal indhentes af løn- og pensionsmodtageren og videregives til institutionen.

Institutionen skal derfor anmode alle løn- og pensionsmodtagere, bosat i udlandet om at indhente oplysninger om TIN nr. i bopælslandet og videregive disse oplysninger til institutionen.

Oplysninger om TIN nr. skal indrapporteres af institutionen i SLS eller HR-Løn og nedenfor er beskrevet trin for trin hvordan indrapportering foretages i henholdsvis SLS og HR-Løn.

SÆRLIGT VEDRØRENDE MEDARBEJDERE BOSAT PÅ FÆRØERNE OG I GRØNLAND
TIN nr. til medarbejdere bosat på Færøerne og i Grønland genereres automatisk i SLS. Institutionen skal derfor IKKE indrapportere TIN nr. for medarbejdere bosat på Færøerne og i Grønland.

I SLS vælges feltet "Ansættelsesforhold" i hovedmenuen. 

Herefter vælges feltet "Erindringer".

 

Dernæst trykkes på ”Ny”

Vælg teksttype 30 og udfyld beskrivelsesfeltet med TIN nr.

TIN nr. skal angives præcis som oplyst.

Datofeltet skal IKKE udfyldes.

Bemærk: Feltet skal tastes manuelt og må IKKE kopieres fra f.eks. word-dokument eller lignende.

Til slut skal indtastningen gemmes ved tryk på ”Gem”.

Hvis der er indrapporteret et TIN nr. vil det blive vist på lønsedlen i afsnit ”Bemærk” og på pensionssedlen i feltet ”Evt. supplerende oplysninger”.

I HR-Løn vælges ”Påmindelser”.

Efterfølgende trykkes på ”Opret ny påmindelse”.

Under ”Påmindelseskode” udfoldes listen ved tryk på ⋁ (pil ned)

Påmindelseskode TIN (30) vælges og udfyld feltet ”Påmindelsestekst” med TIN nr.

TIN nr. skal angives præcis som oplyst.

Datofeltet udfyldes med datoen 31-12-9999.

Bemærk: Feltet skal tastes manuelt og må IKKE kopieres fra f.eks. word-dokument eller lignende.

Til slut trykkes ok.

Hvis der er indrapporteret et TIN nr. vil det blive vist på lønsedlen i afsnit ”Bemærk” og på pensionssedlen i feltet ”Evt. supplerende oplysninger”.

Skattestyrelsen har udarbejdet nedenstående forklaring om TIN-nummer og baggrunden for, at det skal indrapporteres.

Ny indberetningspligt i eIndkomst

Fra d. 1. januar 2024 vil der være krav om, at indkomstindberetninger til eIndkomst suppleres med oplysninger om TIN (Tax Identification Number), når der indberettes for personer, der er bosiddende i udlandet.

Hvorfor skal TIN indberettes?

Indkomstudbetalere har allerede i dag, pligt til at indberette identifikationsoplysninger, såsom navn og adresse på indkomstmodtager, til indkomstregisteret (eIndkomst).
Fra d. 1. januar 2024 udvides pligten således, at virksomheder skal bede indkomstmodtagere, som har adresse i udlandet, om det skatteidentifikationsnummer (TIN), som pågældende anvender i bopælslandet.

Hvad skal TIN bruges til?

TIN anvendes i de enkelte landes skatteforvaltninger, både i og udenfor EU, til identifikation af en indkomstmodtager. Oplysninger vil blive udvekslet med fx andre EU-lande bl.a. til vurdering af skattepligt.

Hvad skal indkomstudbetalere gøre?

  1.        Som indkomstudbetaler skal I indhente TIN på nuværende medarbejdere, der har bopæl i udlandet. Det gælder også dem med gyldigt dansk CPR-nr. eller et administrativt CPR-nr.
  2.        TIN skal herefter indberettes sammen med de supplerende personoplysninger om indkomstmodtageren (navn, adresse, land og fødselsdato), når der indberettes til eIndkomst.
        I skal være opmærksom på, at der fra 1. januar 2024 er skærpede krav til indberetning af de supplerende personoplysninger. Manglende indberetning af disse kan medføre afvisning af indberetningen.
  3.        For nye indkomstmodtagere, med bopæl i udlandet, skal der fremover indhentes og indberettes TIN.

Hvis indkomstmodtager ikke kan oplyse sit TIN
Indberetninger skal fortsat foretages med indkomstoplysninger samt de oplysninger, som indkomstudbetaler har tilgængelig. Herefter vil eIndkomst vurdere indberetningen og give svar retur om resultat.

Sådan hjælper I indkomstmodtager med at finde deres TIN

Hvert land har deres eget regelsæt for formatet på TIN. Fx har Danmark angivet CPR-nr. som det skatteidentifikationsnummer, personer skal oplyse til deres indkomstudbetaler, hvis de bor i Danmark, men arbejder i udlandet.

Personer bosat i et EU-land kan finde information om, hvordan de lokalisere deres TIN på Europa kommissionens hjemmeside. Er personen bosat uden for EU, fx i USA, kan der findes yderligere information på OECD’s hjemmeside.

Hvor kan jeg finde mere info?

Sådan indberetter du løn (eIndkomst) - skat.dk

Eksempel på en situation, hvor en virksomhed fra januar 2024 skal indhente og indberette TIN:

  •          En dansk virksomhed har en ansat med et dansk CPR-nr., som er flyttet til Malmø, hvor pågældende også har fået tildelt “et svensk CPR-nr.”.
  •          I dag skal den danske arbejdsgiver indberette det danske CPR-nr. samt supplerende personoplysninger (adresse mv.) ved hver eneste indberetning til eIndkomst.

  •          Efter d. 1. januar 2024 skal den danske arbejdsgiver også indberette skatteidentifikationsnummer (TIN) svarende til det svenske CPR-nr.

 

John er kommet til Danmark fra udlandet, for at arbejde som sæsonarbejder.  John er ansat ved en udenlandsk virksomhed, men udlejes til en dansk virksomhed.

Derfor skal Johns udenlandske TIN indberettes til eIndkomst af den danske virksomhed. 

 

Karen bor i Sverige og arbejder i København. Hun kører over broen hver dag og er "grænsegænger".

Hun har et dansk og svensk cpr-nr. og hendes danske arbejdsgiver skal indberette det svenske som TIN i eIndkomst.

Dennis arbejder remote for et dansk IT-firma, men bor i Frankrig.

Det danske firma udbetaler hans løn, og da Dennis har bopæl i Frankrig, skal han oplyse sit franske TIN til sin arbejdsgiver, der skal indberette dette til eIndkomst.

Vinnie har taget sin danske pen­sion med til Malaga, hvor hun nyder tilværelsen under varmere himmelstrøg.

Da hun har bopæl i Malaga, men får pension udbetalt fra Danmark, skal hun oplyse sit spanske TIN til sin pensionsudbetaler.  

Karl udbetaler løn, pension eller ydelser til personer med bopæl i udlandet, og skal derfor indberette indkomstmodtagers TIN i eIndkomst.
Karl skal også huske at oplyse TIN landekode, og at han stadig skal indberette oplysninger om navn, adresse, land og dansk CPR-nummer/fødselsdato for indkomstmodtager.