Skyldige beløb

I denne vejledning kan du læse om Skyldige beløb i lønsystemet, og du kan se, hvordan du skal indrapportere i forskellige situationer.

Der opstår skyldige beløb, når der foretages indrapporteringer i SLS, der medfører at lønmodtageren kommer til at skylde arbejdsgiveren penge.

To typer af skyldige beløb
Der kan forekomme to typer skyldige beløb i SLS:

 • Skyldige beløb, som automatisk bliver modregnet
 • Skyldige beløb, som IKKE automatisk bliver modregnet

Et skyldigt beløb, som automatisk bliver modregnet ved en senere anvisning, opstår typisk, hvis der er anvist for mange penge til en lønmodtager – og det for meget anviste beløb/timer tilbageføres i en senere lønkørsel – vedr. en lønmodtager, der ikke er fratrådt.

Det skyldige beløb vil kunne ses på:

 • lønmodtagerregistret, Faste felter, Diverse grundlagsfelter 2, feltet Negativ lønsum
 • uddata 198 - sumdata, lønbåndsoplysninger – og på lønsedlen under løndel 8561
 • advis RB 7050

Når du har konstateret, at det skyldige beløb er korrekt, skal du vurdere om lønmodtageren skal indbetale beløbet, eller om der kan ske en automatisk modregning i en senere lønkørsel.

Hvis der kan ske en automatisk modregning, skal du ikke foretage dig yderligere.

Hvis der derimod ikke kan ske en automatisk modregning, skal du sørge for at opkræve beløbet hos lønmodtageren.

Når lønmodtageren har indbetalt det skyldige beløb, skal du indrapportere:

 • Løndel 2913 (uden minus foran beløbet).

Skyldige beløb, som automatisk bliver modregnet, står på lønmodtagerregistret i Faste felter, Diverse grundlagsfelter 2, i feltet: Negativ lønsum.

Beløbet vil blive stående på registret i dette felt, indtil der er sket en automatisk modregning i en senere lønkørsel i en udbetaling til lønmodtageren.

Eksempel

Når der er registreret et skyldigt beløb, som automatisk bliver modregnet, vil
du samtidig kunne se en advarsel: RB7050 i SLS.
Du finder advarslen via ”Advarsels-trekanten” i hovedmenuen.

Dette advis bliver dannet kørsel efter kørsel, indtil det skyldige beløb er blevet modregnet.

Hvis du ønsker at afskrive det skyldige beløb, kan du anvende løndel 8915, som konterer på konto 22.91.

Et IKKE automatisk skyldigt beløb opstår typisk, hvis der er anvist for meget i løn til en fratrådt lønmodtager.

Årsagen kan være, at der er indrapporteret afgangsårsag for sent, og der derfor fx er anvist en månedsløn for meget til lønmodtageren.

Det skyldige beløb vil kunne ses på:

 • lønmodtagerregistret, Faste felter, Diverse grundlagsfelter 2, feltet Lønsum
 • uddata 198 - sumdata, lønbåndsoplysninger – og på lønsedlen under løndel 0631
 • advis RB 7061

Når du har konstateret, at det skyldige beløb er korrekt, skal du sørge for at opkræve beløbet hos lønmodtageren.

Eksempel

 

Skyldige beløb, som IKKE bliver modregnet automatisk, står på lønmodtagerregistret i Faste felter: Diverse grundlagsfelter 2, i feltet: Lønsum. Beløbet vil KUN stå på registret i dette felt, i den lønkørsel, hvor det skyldige beløb opstår.

Når der er registreret et skyldigt beløb, som IKKE automatisk bliver modregnet, vil du samtidig kunne se en advarsel: RB7061 i SLS. Du finder advarslen via ”Advarsels-trekanten” i hovedmenuen i den lønkørsel, hvor det skyldige beløb opstår. Advarslen vil kun optræde i denne ene lønkørsel.

Bemærk: Du kan vælge at udligne det skyldige beløb direkte i jeres regnskab, når indbetaling er sket.
Dette kan du gøre ved at kreditere konto 61.50.

Hvis du ønsker at indrapportere det indbetalte og skyldige beløb i SLS, når lønmodtageren har indbetalt beløbet, skal du indrapportere:

 • løndel 2913
 • løndel 8561

Vigtigt
Hvis der skal ske en senere udbetaling, fx overarbejde - til en lønmodtager, som er registreret med et IKKE automatisk skyldigt beløb, skal du huske at indrapportere løndel 8561 samtidig med anvisningen.

Ellers vil det skyldige beløb ikke blive modregnet i udbetalingen.

Hvis du ønsker at afskrive det skyldige beløb, skal du indrapportere:

 • løndel 8915 (D 22.91)
 • løndel 8561 (K 61.50)

Kontering – automatisk modregning

Når der opstår et skyldigt beløb, som automatisk bliver modregnet i en senere lønkørsel, sker der automatisk denne kontering i jeres regnskab:

 • D 61.50

Når der er sket en automatisk modregning i en udbetaling i en senere lønkørsel, sker denne kontering via automatisk dannet løndel 8561:

 • K 61.50

Hvis du opkræver det skyldige beløb og lønmodtager indbetaler, skal der ske denne kontering i regnskabet:

 • D ”kassen”
 • K 61.50

Når du har modtaget besked om, at lønmodtageren har indbetalt beløbet, skal du indrapportere løndel 2913 som tidligere nævnt i denne beskrivelse.
Indrapporteringen bevirker denne kontering:

 • D 61.50


Kontering – IKKE automatisk modregning

Når der opstår et skyldigt beløb, som IKKE automatisk bliver modregnet i en senere lønkørsel, sker der automatisk denne kontering i jeres regnskab:

 • D 61.50

Når du modtager det indbetalte beløb fra lønmodtageren, skal der ske denne kontering i regnskabet:

 • D ”kassen”
 • K 61.50

Når du har modtaget besked om at lønmodtageren har indbetalt beløbet, skal du indrapportere løndel 8561 samt 2913 som tidligere nævnt i denne beskrivelse.

Indrapporteringen bevirker denne kontering:

 • K 61.50 – løndel 8561
 • D 61.50 – løndel 2913.