Senior- og fratrædelsesordninger

I denne vejledning kan du læse om, hvordan du indrapporterer samt hvilke løndele, som du kan anvende i forbindelse med senior- og fratrædelsesordninger. Du kan læse mere om reglerne i PAV: • Senior- og retræteordninger: kapitel 33 • Frivillig fratræden: kapitel 30 Samt i cirkulære om aftale om Senior- og fratrædelsesordninger Perst.nr. 043-11