Særlig feriegodtgørelse

I denne vejledning kan du læse om særlig feriegodtgørelse.

Særlig feriegodtgørelse er et ferietillæg, som udbetales automatisk 2 gange årligt i forbindelse med lønudbetalingen i maj (LG06) og august (LG09).

Medarbejdere med løn under ferie har, ud over den normale løn, krav på et ferietillæg, som oftest udgør 1,5 % af den ferieberettigede løn for overenskomstansatte der følger Statens Ferieaftale.

Bemærk at der på individuelle aftaler (PKAT 093, 103, 293 mv.) beregnes efter Ferieloven, hvor ferietillægget udgør 1% af den ferieberettiget løn som standard.
Såfremt medarbejdere på denne indplacering skal følge Statens Ferieaftale, eller der skal anvises en anden procentsats, skal LKO 5030 manuelt indrapporteres under løbende løndele med relevant sats. Læs mere under LKO 5030 i SLS-Guiden.

Udbetaling Optjeningsperiode
LG 06, 2. kørsel maj September - maj
LG 09, 2. kørsel august Juni - august

Udbetalingen kan ses på lønsedlen via løndel 5030, særlig feriegodtgørelse

Bemærk: Løndel 5030 regner ikke, hvis lønmodtageren er på AKKO på udbetalingstidspunktet – 31. maj og 31. august.

Beregning af særlig feriegodtgørelse

Lønsystemet beregner løbende den særlige feriegodtgørelse for hver lønudbetaling.

Således opsummeres der den relevante procentsats af den faste løn og tillæg til Løbende særlig feriegodtg. feltet, som findes i SLS under faste felter, Ferieoplysninger 4.

Her opsummeres beløbene, indtil udbetalingen finder sted ultimo maj og august, hvorefter beløbet flyttes til feltet, Udbetalt særlig feriegodtgørelse, som også findes under Ferieoplysninger 4.

Hvis der ikke sker en automatisk beregning og udbetaling af særlig feriegodtgørelse kan der anvises manuelt via løndel 6980.
Beløbet skal beregnes manuelt.
Løndel 5030 kan ikke efterregulere, så er der behov for at foretage rettelse af den automatisk beregnede særlig feriegodtgørelse skal dette ske via en manuelt beregning af differencen, som anvises via løndel 6980

For at kunne beregne særlig feriegodtgørelse manuelt, har du brug for oplysninger om feriegivende løn og eget pensionsbidrag.

De oplysninger, som du skal bruge, finder du i SLS, Faste felter.

Feriegivende løn (Ny ferietotal-1 DÅ) Ferieoplysninger 4
+ Feriegivende løn (Ny ferietotal-2 DÅ) Ferieoplysninger 4
Feriegivende løn i alt  
- Eget pensionsbidrag DÅ Pensionsbidrag 1
- Merarb. beløb DÅ Ferieoplysninger 2
I alt beregningsgrundlag  
Beregningsgrundlag x 1,5 %  

 Bemærk: Eget pensionsbidrag DÅ er oplyst i kalenderår under de faste felter, og ikke ferieår. Derfor skal du opsplitte beløbet fra DÅ (dette år) og SÅ (sidste år), hvad der vedrører det relevante ferieår.

Hvis medarbejderen har afholdt alt ferie ved fratrædelsen og der derved ikke skal afregnes restdage til FerieKonto, skal der dog stadig afregnes særlig feriegodtgørelse til medarbejderen, da vedkommende skal have godtgørelse for de afholdte feriedage.
Dette gøres via LKO 5001 (DÅ) eller LKO 5011 (SÅ) – udfyld kun felt 5 = sats 2. Resten af felterne skal forblive tomme. Dateringen på løndelen, skal være lig med sidste dag med løn.

Der udbetales automatisk særlig feriegodtgørelse i forbindelse med ferieafregning, for de dage der er afholdt ferie. Særlig feriegodtgørelse udbetales kun for afholdte feriedage.
Hvis medarbejderen har fået udbetalt hele eller dele af den særlig feriegodtgørelse og fratræder inden, at al ferie er holdt, fratrækkes den resterende del af den særlig feriegodtgørelse i den almene feriegodtgørelse, der beregnes i forbindelse med fratrædelse.
Men samtidigt kan der stadig ske en mindre udbetaling af løbende optjent særlig feriegodtgørelse for perioden efter den første udbetaling, for de dage, der er afholdt. Dette vil være tilfældet ved fratrædelse mellem juni og august, hvor første udbetaling i maj er udbetalt, samtidig med at der løbende optjenes for perioden inden fratrædelsen.
Således vil der, hvis medarbejderen har afholdt ferie, men stadig har restdage til overførsel til FerieKonto, både ske en reduktion af udbetalingen fra maj (reduceres i beregningen af LKO 5001), samtidig med en mindre udbetaling på LKO 5030.

Her ses formlen for både reduktionen af allerede udbetalt særlig feriegodtgørelse og udbetaling for løbende optjent særlig feriegodtgørelse.


Reduktion af udbetalt særlig feriegodtgørelse for restferie:

Udbetalt særlig feriegodtgørelse / antal dage i optjeningsåret x antal restdage (reduceres)


Beregning af ikke udbetalt særlig feriegodtgørelse af afholdt ferie:

Løbende optjent særlig feriegodtgørelse / antal optjente dage x afholdte dage (udbetales kontant)

Såfremt man efter en ferieafregning opdager at der er fejl i de antal restdage man har overført til FerieKonto, skal man lave en manuel ferie korregering.

Dette får også en indflydelse på den særlige feriegodtgørelse, da der enten skal indeholdes mere af det allerede udbetalte (medarbejderen får flere restdage overført) eller reduktionen skal være mindre (medarbejderen har afholdt mere ferie end først anført).

Reguleringen skal udregnes manuelt og indrapporteres med korrekt fortgen (+/-) på LKO 6980.

Når der sker en efterregulering af løn, som er med tilbagevirkende kraft og dermed har indflydelse på allerede udbetalt særlig feriegodtgørelse, vil systemet automatisk beregne og efterbetale/indeholde beløbet.

Vi udbetaler fra og med september måned 2022 løbende særlig feriegodtgørelse vedrørende tidligere år, når den beregnes.

Udbetalingen udmeldes på LKO 5032 Særlig feriegodtgørelse tidligere år, der sker også udbetaling til personer på AKKO.

Hvis det udbetalte beløb vedrører sidste år opsummeres det til fast felt 724 Udbetalt særlig feriegodtgørelse sidste år. I tilfælde af, at der samtidig med udbetalingen er beregning på LKO 5011 Feriegodtgørelse sidste år, vil udbetalingen på LKO 5032 blive modregnet i beregningen af LKO 5011 (forholdsmæssigt ift. afholdte feriedage).

På baggrund af ændringen vil der derfor fremover ikke længere blive opsummeret beløb til fast felt 729 løbende særlig feriegodtgørelse sidste år.