Geografisk udflytning af institutioner

I denne vejledning kan du læse om, hvordan du skal forholde dig, hvis din institution rammes af geografisk udflytning.

Statslige institutioner skal i forbindelse med en geografisk flytning af arbejdspladser håndtere en række personalemæssige spørgsmål.

Denne vejledning supplerer med en række lønmæssige forhold, der kan blive relevante i forbindelse med lønmodtageres flytning.