AKKO og afgangsårsag – Rettelser tilbage i tid

I denne brugervejledning kan du læse om, hvordan du foretager rettelser af afgangsårsager mere end 11 måneder tilbage i tiden.

Ved forsøg på sletning af en afgangsårsag mere end 11 måneder tilbage dannes fejlko-de OT0387 med teksten: ”Afgangsoplysning kan ikke slettes pr. xx/xx-2xxx”

 

Ved forsøg på at ændre eller oprette afgangsårsagen, dannes fejlkode OT0109 med teksten: ”Afgangsoplysninger kan ikke indrapporteres/ajourføres pr. xx/xx-2xxx”

Samtidig dannes advis OT0699 ved indrapportering i SLS med teksten: ”Afgangsoplysninger er forsøgt oprettet/slettet/ajourført pr. xx/xx-2xxx. Hvis du er sikker på, det er korrekt skal fast felt 638 under "Indikatorer 3" være = 1”

Herefter skal du indrapportere ”1” i det faste felt jf. nedenstående vejledning.

  • ”Ansættelsesforhold” åbnes og der trykkes på knappen ”Faste felter”
  • Vælg ”Indikatorer 3”
  • I fjerde linje fra oven ”Fast felt 638 Er afgangsdato korrekt?” tastes = i kolonnen ”+/-/=” og 1 i kolonnen ”Værdi”, hvorefter du gemmer.

Se eksempel nedenfor:

Da man i HR-Løn ikke kan indrapportere til faste felter, har vi også oprettet en ny løndel 0232, Rettelse af afgangsårsager, der alene opsætter fast felt 638 – løndelen er en engangsløndel, der automatisk slettes igen efter lønkørslen.

Løndel 0232 kan indrapporteres både i SLS og i HR-Løn.

OBS! Af sikkerhedsmæssige hensyn, vil systemet ikke tillade at til-og-med da-toen på den gamle afgangsårsag ændres til en dato tilbage i tiden, da der vil kunne ske fejlagtig lønudbetaling til personer, hvis det drejer sig om en afgangsårsag, som har standset lønnen. Man kan altså kun indrapportere til-og-med dato på afgangsårsagen med en fremadrettet dato – eller indeværende lønperiode minus 1 dag (i LG 09/18 er indeværende lønperiode for en bagudlønnet = august, derfor skal du bruge dato = 31.07.2018).

Når indrapportering foretages i HR-Løn mere end 11 måneder tilbage i tiden dannes fejlkode OT0109 med teksten: ”Afgangsoplysninger kan ikke indrapporteres/ajourføres pr. xx/xx-2xxx”

- og samtidig dannes fejlkode OT0799 med teksten: ”Afgangsoplysninger er forsøgt opret-tet/slettet/ajourført pr. xx/xx-2xxx. Hvis du er sikker på, det er korrekt skal LKO 0232 ind-rapporteres inden rettelsen kan foretages”

Da man i HR-Løn ikke kan indrapportere til faste felter, har vi oprettet en ny løndel 0232, Rettelse af afgangsårsager, der alene opsætter fast felt 638 – løndelen er en engangsløndel, der automatisk slettes igen efter lønkørslen.

  • Løndel 0232 kan indrapporteres både i SLS og i HR-Løn under engangsløndele. Du vælger sats 1 og gemmer engangsløndelen – datoen er ligegyldig, så vælg dato = indeværende lønperiode.

OBS! Af sikkerhedsmæssige hensyn, vil systemet ikke tillade at til-og-med datoen på den gamle afgangsårsag ændres til en dato tilbage i tiden, da der vil kunne ske fejlagtig lønudbetaling til personer, hvis det drejer sig om en afgangsårsag, som har standset lønnen. Man kan altså kun indrapportere til-og-med dato på afgangsårsagen med en fremadrettet dato – eller indeværende lønperiode minus 1 dag (i LG 09/18 er in-deværende lønperiode for en bagudlønnet = august, derfor skal du bruge dato = 31.07.2018).

Nedenfor finder du et eksempel på, hvordan du kan rette et register i SLS, hvor der er en gammel afgangsårsag i kraft, som du ønsker ændret.

I eksemplet nedenfor ønsker du at dette register skal slettes, fordi medarbejderen ikke kommer tilbage fra orlov.

Rettelse til LG 11/22, 1. lønkørsel:

  • Indrapporter løndel 0232 fx med dato = 01-10-2022 - eller fast felt 638 = 1 via Faste felter, Indikatorer 3 i SLS.
  • Åbn linjen ovenfor og ændr Til og med dato til: 30-09-2022
  • Indrapporter ny afgangsårsag 10 pr. 01-10-2022

Nedenfor ser du den tilsvarende rettelse i HR-Løn:

Tryk på Rediger:

Indrapporter Slutdato = 30-09-2022:

Indrapporter ny afgangsårsag 10 pr. 01-10-2022:

Bemærk: Registret vil så automatisk blive slettet under oprydning i en efterfølgende lønkørsel.