Refusioner og opsætning af cpr.nr. i SLS

I SLS er der etableret en løsning, der understøtter afstemning af refusion. Faciliteten består af, at institutionerne kan vælge at få indsat oplysning om medarbejderens cpr.nr. på refusionsløndele i SLS. Løsningen er kort beskrevet i denne vejledning - herunder hvordan man kan bestille opsætningen i SLS.