Tidligere møder i Forum for lønansvarlige i Staten

Her kan du finde materialer fra møder i Forum for lønansvarlige i Staten, herunder dagsordner, referater og diverse oplæg.

Materiale fra mødet den 13. maj 2019 på Scandic Copenhagen.

Hent dagsorden

Hent præsentation