Tidligere møder i Forum for statslige regnskabschefer

Her kan du finde materialer fra møder i Forum for statslige regnskabschefer herunder dagsordner, referater og diverse oplæg.

Hent dagsorden

Hent oplæg

Nedenfor en opfølgning af drøftelserne på forum for statslige regnskabschefer.

  • Som følge af input på mødet er standard for betalingsforslag ændret fra 30 dage til 7 dage. For yderligere information herom henvises til Epicentret. Bemærk dog særlige regler omkring fremrykning af betalinger som følge af Covid-19.
  • I forbindelse med refusion af EU-moms er processen fra 2020, at Statens Administration retter henvendelse til kunderne med hensyn til dimensioner i forbindelse med konteringen.
  • I forhold til ændring af momskoder i IndFak henvises der til epicentret. Kontakt jeres teamleder i Kreditor såfremt I har ønsker til, at Statens Administration ikke skal sende bilaget retur i forbindelse med momsrettelse.
  • Der er oprettet et ændringsønske i forhold til ændring af navn på etiketter, men det er p.t. ikke iværksat.
  • Bilaget, der blev drøftet i forhold til fejlagtig bogføring, er undersøgt nærmere, og der var ikke tale om et bilag, som IndFak robotten havde håndteret. Det skal bemærkes, at der er indbygget momskontroller i IndFak robotten.
  • Der var ønske om flere kørsler mellem systemerne, når der skal foretages bevillingsafregning. Der er blevet planlagt flere kørsler jf. årsafslutningsplan.
  • I periode 12 foretages periodisering stadig i IndFak, såfremt kunderne ønsker det.
  • Som følge af jeres input i forhold til den nye standard omkring gebyrer og renter på skattekontoen er Statens Administration i gang med at undersøge det nærmere.

Hent dagsorden

Hent oplæg

Husk at se videoen fra SIRI i præsentationen, da den desværre ikke virkede på mødet.

Det første møde i Forum for Regnskabschefer foregik den 23. marts 2017 på Scandic Hotel, Vester Søgade. Mødet indebar blandt andet et oplæg fra Center for Ledelse vedrørende netværk.

Du kan læse mere om det første møde herunder, hvor både Direktør Trolle Klitgård Andersen og Regnskabschef Lars Sejer fra Udenrigsministeriet kommenterer på det første møde og behovet for et forum for regnskabschefer

 

Hent dagsorden - Møde i Forum for Regnskabschefer d. 23 marts 2017

Hent præsentation - Direktør Trolle Klitgård Andersen

Hent Oplæg om netværk v. Center for Ledelse, Direktør Anja Neiiendam

Hent Artikel om Netværk - Anja Neiiendam