Regnskab

Regnskab har ansvaret for bogføring, betaling, opkrævning og udarbejdelse af regnskabserklæringer for Statens Administrations regnskabskunder.

SAM Regnskab består af afdelingerne Kreditor, Finans og Økonomi.

Kreditor varetager bl.a. E-bilag, GIS, momssandsynliggørelse, RejsUd batches, DDI’er vedr. omposteringer og kreditor, indlæsning af løn.

Finans varetager bl.a. banker, anlægsaktiver, skattekontoen, afregning af moms, salgsfakturaer, rykkere, DDI’er vedr. anlæg, debitor og ressort.

Økonomi varetager en række tilkøbsydelse samt administrerer en række ordninger. Tilkøbsydelserne omfatter bl.a. fakturamanagerrollen, rejsekontrollantrollen, rejseadministration, kortadministration. 

Herudover administreres Fleksjobordningen i staten, Barselsfonden samt refusionsordningen for nationale eksperter.

Fakta om SAM Regnskab

SAM Regnskab har 150 kunder omfattende 220 bogføringskredse. SAM Regnskab håndterer årligt.

  • 980.000 købsfakturaer
  • 760.000 salgsfakturaer
  • 122.000 rejseafregninger
  • 2.700 regnskabserklæringer

Pia Sommergreen Bengtsen

Kontorchef

Regnskab

Tidligere stillinger

2016 - 2021: Teamleder, Statens Administration

2015 - 2016: Business supporter, BDO Hjørring

2014 - 2015: Kommerciel leder/adm. direktør, Fortuna Hjørring

2012 - 2014: Økonomiansvarlig/kontorleder, Dana Cup

2007 - 2011: Revisor, BDO

2003 - 2006: Økonomichef, Idé Møbler

Uddannelsesbaggrund

2017 - 2020: Diplomuddannelse i ledelse

1996: Merkonomuddannelsen i regnskabsvæsen

1989: Højere Handelseksamen, Hjørring Handelsskole

Kontaktoplysninger

4171 8761

Lars Sejer Nielsen

Kontorchef

Regnskab

Tidligere stillinger

2019 - 2021: Kontorchef, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (Skatteministeriet), Regnskab- og Økonomichef

2017 - 2019: Regnskabschef, Finansministeriets koncernøkonomi (organisatorisk placeret i Økonomistyrelsen)

2017 - 2017: Regnskabschef, Udenrigsministeriet

2013 - 2017: Regnskabschef, Finansministeriets koncernøkonomi (organisatorisk placeret i Økonomistyrelsen)

2005 - 2013: Revisor, Deloitte, Redmark m.fl.

Uddannelsesbaggrund

2013: Cand.merc.aud, Copenhagen Business School

Kontaktoplysninger

3062 7906