Regnskab

Regnskab har ansvaret for bogføring, betaling, opkrævning og udarbejdelse af regnskabserklæringer for Statens Administrations regnskabskunder.

SAM Regnskab består af afdelingerne Kreditor, Finans, Økonomi og administration samt Politiet og kriminalforsorgen.

Kreditor varetager bl.a. E-bilag, GIS, momssandsynliggørelse, RejsUd batches, DDI’er vedr. omposteringer og kreditor, indlæsning af løn.

Finans varetager bl.a. banker, anlægsaktiver, skattekontoen, afregning af moms, salgsfakturaer, rykkere, DDI’er vedr. anlæg, debitor og ressort.

Økonomi og administration varetager en række tilkøbsydelser samt administrerer en række ordninger. Tilkøbsydelserne omfatter bl.a. fakturamanagerrollen, rejsekontrollantrollen, rejseadministration, kortadministration. 

Herudover administreres Fleksjobordningen i staten, Barselsfonden samt refusionsordningen for nationale eksperter.

Fakta om SAM Regnskab

SAM Regnskab har 150 kunder omfattende 220 bogføringskredse. SAM Regnskab håndterer årligt.

  • 980.000 købsfakturaer
  • 760.000 salgsfakturaer
  • 122.000 rejseafregninger
  • 2.700 regnskabserklæringer

Lars Sejer Nielsen

Kontorchef

Regnskab

Tidligere stillinger

2019 - 2021: Kontorchef, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (Skatteministeriet), Regnskab- og Økonomichef

2017 - 2019: Regnskabschef, Finansministeriets koncernøkonomi (organisatorisk placeret i Økonomistyrelsen)

2017 - 2017: Regnskabschef, Udenrigsministeriet

2013 - 2017: Regnskabschef, Finansministeriets koncernøkonomi (organisatorisk placeret i Økonomistyrelsen)

2005 - 2013: Revisor, Deloitte, Redmark m.fl.

Uddannelsesbaggrund

2013: Cand.merc.aud, Copenhagen Business School

Kontaktoplysninger

3062 7906