Regnskab

Regnskab har ansvaret for bogføring, betaling, opkrævning og udarbejdelse af regnskabserklæringer for Statens Administrations regnskabskunder.

SAM Regnskab består af afdelingerne Kreditor, Finans og Økonomi.

Kreditor varetager bl.a. E-bilag, GIS, momssandsynliggørelse, RejsUd batches, DDI’er vedr. omposteringer og kreditor, indlæsning af løn.

Finans varetager bl.a. banker, anlægsaktiver, skattekontoen, afregning af moms, salgsfakturaer, rykkere, DDI’er vedr. anlæg, debitor og ressort.

Økonomi varetager en række tilkøbsydelse samt administrerer en række ordninger. Tilkøbsydelserne omfatter bl.a. fakturamanagerrollen, rejsekontrollantrollen, rejseadministration, kortadministration. 

Herudover administreres Fleksjobordningen i staten, Barselsfonden samt refusionsordningen for nationale eksperter.