Regnskab

Regnskab har ansvaret for bogføring, betaling, opkrævning og udarbejdelse af regnskabserklæringer for Statens Administrations regnskabskunder.

SAM Regnskab består af afdelingerne Kreditor, Finans og Økonomi.

Kreditor varetager bl.a. E-bilag, GIS, momssandsynliggørelse, RejsUd batches, DDI’er vedr. omposteringer og kreditor, indlæsning af løn.

Finans varetager bl.a. banker, anlægsaktiver, skattekontoen, afregning af moms, salgsfakturaer, rykkere, DDI’er vedr. anlæg, debitor og ressort.

Økonomi varetager en række tilkøbsydelse samt administrerer en række ordninger. Tilkøbsydelserne omfatter bl.a. fakturamanagerrollen, rejsekontrollantrollen, rejseadministration, kortadministration. 

Herudover administreres Fleksjobordningen i staten, Barselsfonden samt refusionsordningen for nationale eksperter.

Fakta om SAM Regnskab

SAM Regnskab har 150 kunder omfattende 220 bogføringskredse. SAM Regnskab håndterer årligt.

  • 980.000 købsfakturaer
  • 760.000 salgsfakturaer
  • 122.000 rejseafregninger
  • 2.700 regnskabserklæringer
""

Jan Melchiorsen

Kontorchef

Regnskab

Tidligere stillinger

2008-2016: Chefkonsulent ved Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse

2003-2008: Revisor, Deloitte

Uddannelsesbaggrund

2003: Cand. Merc. Aud. fra Aalborg Universitet

Kontaktoplysninger


2247 0097