Direktion

Per Helmer Roos

Konstitueret direktør

Kontorchef Kunder og Kvalitet

Tidligere  stillinger

2009 - 2010: Kontorchef ved Økonomistyrelsen, Finansministeriet 

2008 - 2009: Chefkonsulent ved Økonomistyrelsen, Finansministeriet 

2008 - 2009: Konstitueret kontorchef ved Koncernøkonomi, Økonomi- og Erhvervsministeriet 

2006 - 2008: Chefkonsulent ved Økonomistyrelsen, Finansministeriet

2001 - 2006: Specialkonsulent ved Økonomistyrelsen, Finansministeriet

1998 - 2001: Fuldmægtig ved Økonomistyrelsen, Finansministeriet

1994 - 1998: Fuldmægtig ved Udlændingestyrelsen, Indenrigsministeriet 

Uddannelsesbaggrund

1993: Cand.Scient.Soc, fra Roskilde Universitetscenter

Kontaktoplysninger


4090 6094