Nyheder fra Statens Administration

 • Vi holder lukket torsdag den 30. maj fra kl. 12.00

  Publiceret 28-05-2024
  Statens Administration Løn Regnskab Refusion

  Alle medarbejdere i Statens Administration samles torsdag til et årligt sommer-arrangement, og vi holder derfor lukket fra kl. 12.00.

 • Implementering af Serviceportalen i Kundebetjening udskydes

  Publiceret 29-04-2024
  Statens Administration Løn Regnskab Refusion

  På baggrund af gode og konstruktive tilbagemeldinger fra pilotkunder samt deltagere på informationsmøderne udskydes Kundebetjenings overgang til Serviceportalen. Vi er i dialog med leverandøren om r..

 • Statens Administrations Kundebetjening implementerer nyt system til sagshåndtering

  Publiceret 16-04-2024
  Statens Administration Løn Regnskab Refusion

  Den 29. april 2024 implementerer Statens Administration et nyt system til håndtering af kundehenvendelser i Kundebetjening, der hedder TOPdesk. Dermed kommer Kundebetjening til at benytte samme platfo..

 • Årsrapport for 2023 er offentliggjort

  Publiceret 22-03-2024
  Statens Administration Løn Regnskab

  Året 2023 er nu afsluttet og formelt afrapporteret.

 • Nyt i regnskabserklæringen P01-P02

  Publiceret 15-03-2024
  Statens Administration Regnskab

  Årets første regnskabserklæring for P01-P02 rummer nye initiativer, som er blevet til på baggrund af kundemøder, kundetilfredshedsanalyse samt workshops og interviews med udvalgte kunder. Alt sammen m..

 • Torsdag den 14. marts kl. 16.00-23.00 er Kundeportalen utilgængelig

  Publiceret 13-03-2024
  Statens Administration Løn Regnskab Refusion Robotter

  Kundeportalen er ikke tilgængelig torsdag den 14. marts fra kl. 16.00-23.00 , da vi opdaterer drejebøgerne. Vi beklager den midlertidige nedlukning og de gener, det måtte medføre. Drejebøgerne opd..

 • Ny proces for indmelding af fejl til Statens Administration pr. 8. april 2024

  Publiceret 11-03-2024
  Statens Administration Løn Refusion

  Statens Administration har i samarbejde med en række kunder udarbejdet en ny proces for indmeldelse af fejl. Det fælles arbejde udmøntes nu i en optimeret proces med det formål at skabe en bedre kunde ...

 • To nye procesnavne i HR-sag til understøttelse af ny ansættelsesbevislov

  Publiceret 11-03-2024
  Statens Administration Løn Refusion

  Den 1. juli 2023 trådte en ny lov om ansættelsesbeviser i kraft, som blandt andet betyder, at arbejdsgiver ved ændringer i aftalte ansættelsesvilkår skal give lønmodtager skriftligt besked hurtigst mu..

 • Info om nulstilling af finans i Navision

  Publiceret 02-02-2024
  Regnskab Årsafslutning 2023

  Nulstilling af finans i Navision vil automatisk blive udført fredag den 9. februar 2024. Periode 13.2 skal være lukket inden nulstilling foretages. Statens Administration kontrollerer, at nulstillinge..

 • Lukning af regnskabserklæring for periode 12 og rettelser til periode 13.1

  Publiceret 18-01-2024
  Regnskab Årsafslutning 2023

  Statens Administration lukker regnskabserklæringen for periode 12 i løbet af fredag den 19. januar 2024. Hvis I ønsker, at Statens Administration skal følge op på jeres kvitteringssvar for periode 12,..