To nye procesnavne i HR-sag til understøttelse af ny ansættelsesbevislov

Den 1. juli 2023 trådte en ny lov om ansættelsesbeviser i kraft, som blandt andet betyder, at arbejdsgiver ved ændringer i aftalte ansættelsesvilkår skal give lønmodtager skriftligt besked hurtigst muligt eller senest på datoen, hvor ændringen træder i kraft. For at imødekomme denne ændring tilføjes der i HR-sag to nye procesnavne:

  • Ansættelsesændringer – nyt ansættelsesbrev/ændringsbrev
  • Andre ansættelsesændringer – intet ansættelsesbrev/ændringsbrev

De to procesnavne er tilgængelige i HR-sag fra den 14. marts 2024.

Ansættelsesændringer – nyt ansættelsesbrev/ændringsbrev

Processen ’Ansættelsesændringer nyt ansættelsesbrev/ændringsbrev’ anvendes ved væsentlige ændringer i ansættelsesforholdet, der kræver, at medarbejderen skal have ny kontrakt, ændringsbrev eller lignende, som skal dannes i Statens HR. Det kan for eksempel være et nyt ansættelsesforhold eller andre lønændringer.

Statens Administration løser opgaven hurtigst muligt eller senest på ikrafttrædelsesdagen – i praksis betyder det inden for tre arbejdsdage, så husk at indsende bestillingen senest tre arbejdsdage før ikrafttrædelse. Indsendes bestillingen før kl. 12, tæller bestillingsdagen som dag 1. Indsendes bestillingen efter kl. 12, tæller bestillingsdagen som dag 0. Lønkørselsdage er undtagne, så ved indsendelse af en bestilling på lønkørselsdage tælles bestillingsdagen altid som dag 0.

Har I brug for at indsende større mængde ansættelsesændringer, bedes I advisere Statens Administrations Kundebetjening, så vi kan aftale en individuel håndtering af opgaven sammen med jer.

Andre ansættelsesændringer – intet ansættelsesbrev/ændringsbrev

Processen ”Andre ansættelsesændringer – intet ansættelsesbrev/ændringsbrev” anvendes ved ændringer, som ikke er lønrelaterede eller uvæsentlige ændringer for ansættelsesforholdet, hvor medarbejdere ikke skal have en ny kontrakt, ændringsbrev eller lignede. Det kan for eksempel være ændring af skattekort, indbetaling til ratepension, konteringsændringer, kontingenter og så videre. Procestypen følger afleveringsfristen på fem arbejdsdage inden lønkørsel. Bestillingen sagsbehandles dermed ved den kommende lønkørsel.