Ny proces for indmelding af fejl til Statens Administration pr. 8. april 2024

Statens Administration har i samarbejde med en række kunder udarbejdet en ny proces for indmeldelse af fejl. Det fælles arbejde udmøntes nu i en optimeret proces med det formål at skabe en bedre kundeoplevelse.

Konstaterer I fejl i sagsbehandlingen af indsendte løn- og refusionsbestillinger, som er forårsaget af Statens Administration, er der pr. 8. april 2024 ikke længere et krav om at indsende en bestilling i Lønportalen eller HR-sag.

Fra den 8. april 2024 indmelder I fejl til Kundebetjening på telefon 3392 9800 eller ved at sende en mail til loen@statens-adm.dk med teksten ”Fejlindmeldelse Løn” eller ”Fejlindmeldelse Refusion” i emnefeltet.

I den forbindelse fjernes blanketterne ”Løn: Fejlmelding af lønindrapportering” og ”Refusion Refusion: Fejlmelding af refusion” fra Lønportalen. I HR-sag fjernes procesnavnet ”Fejlhåndtering – fejl forårsaget af SAM”.

Lønstandsning ved beløb over 300 kr. netto og acontoudbetaling ved beløb over 500 kr. netto

Statens Administration foretager fremover lønstandsning og acontoudbetaling ved fejl i sagsbehandlingen forårsaget af Statens Administration, når og hvor det er nødvendigt. I dette tilfælde behøver I som kunde derfor ikke at indsende bestillinger på lønstandsning eller acontoudbetalinger.

Statens Administration foretager en acontoudbetaling, når fejlen overstiger et beløb på 500 kr. netto og en lønstandsning, når fejlen overtiger et beløb på 300 kr. netto.

Bemærk, at I selv skal foretage lønstandsning og acontoudbetaling, hvis I ikke er regnskabskunde ved Statens Administration.

Hvad er en fejl?

En fejl forårsaget af Statens Administration er tilfælde, hvor I som kunde har indsendt en bestilling med korrekte oplysninger/grunddokumentation, men Statens Administration har foretaget en fejl i sagsbehandlingen.

Mangler der derimod oplysninger i den oprindeligt indsendte bestilling, skal I som kunde fortsat indsende de manglende oplysninger på en ny bestilling til Statens Administration.

Kom til online gå-hjem-møde om den nye proces

Vil I vide mere om den nye proces for indmelding af fejl, afholder Statens Administration et online gå-hjem-møde den 3. april 2024. Lønkontakter i Kundeportalen modtager en invitation pr. mail, hvor tidspunkt også fremgår.