Status på implementering af Serviceportalen i Kundebetjening

Statens Administration implementerer snart et nyt system til håndtering af kundehenvendelser. Systemet vil give dig overblik over igangværende sager, du har oprettet, eller som din kollega har oprettet og delt. Formålet er at sikre en ensartet proces for håndteringen af kundehenvendelser, hvor personoplysninger holdes i et lukket, krypteret miljø.

Inden sommerferien melder sin ankomst kommer her en status på, hvornår Statens Administration forventer at gennemføre implementeringen.

Leverandøren er i gang med relevante tilpasninger af systemet, da vi har konstateret et behov for at understøtte fællespostkasser mere hensigtsmæssigt. En løsning er fundet, og opdateringen af løsningen gennemføres i sommerferieperioden. Herefter kan vi fortsætte implementeringen af Serviceportalen i Kundebetjening. Umiddelbart efter sommerferien melder vi den endelige implementeringsdato ud.