Regnskabserklæringens punkt nul flyttes til drejebøger i Kundeportalen

Regnskabserklæringens punkt nul indeholder information om eventuelle afvigelser fra standardopgavesplittet. Det kan være dispensationer i forhold til frekvens for opgaveløsningen, eller hvis I som kunde selv udligner visse beholdningskonti.

Da disse informationer allerede optræder i drejebogen i Kundeportalen, har Statens Administration besluttet at lade informationen udgå af regnskabserklæringen. Regnskabserklæringens punkt nul vil derfor fremover være tomt.

Har I spørgsmål, kan I altid kontakte jeres kundepartner.