Nyt i regnskabserklæringen P01-P02

Årets første regnskabserklæring for P01-P02 rummer nye initiativer, som er blevet til på baggrund af kundemøder, kundetilfredshedsanalyse samt workshops og interviews med udvalgte kunder. Alt sammen med det formål at materialet Statens Administration udarbejder til regnskabserklæringen skal skabe værdi hos kunderne. Herudover har Statens Administration fokus på at optimere regnskabserklæringen og dermed sikre en effektiv håndtering af opgaverne.

Automatiseret overblik og justering af rapporter

Den største ændring findes i regnskabserklæringens punkt 4 og 5, som omhandler debitor- og kreditorafstemningen. Her vises fremadrettet en forside med et samlet overblik over for eksempel de 10 største debitorer og kreditorer. Forsiden er dannet på baggrund af data fra vedhæftede rapporter vedlagt punkt 4 og 5 henholdsvis vedrørende debitor og kreditor. Dermed kan I som kunde hurtigt danne jer et overblik over status på debitor og kreditor.

Derudover er den tidligere rapport ’Debitor – aldersfordelt saldo’ ændret til ’Aldersfordelte tilgodehavender Debitor’ i punkt 4.

I punkt 5 er ’Kreditor – forfaldsoversigt’ og ’Afventende kreditposter’ samlet i rapporten ’Kreditorafstemning – saldo til dato’.

Hent læsevejledningen til forsiderne til punkt 4 og 5 her på siden.

Rapporten ’Indirekte bogføring’ trækkes fremover fra år 0 og ikke kun for indeværende regnskabsår for at sikre korrekt afstemning. I tilfælde af differencer gennemgår Statens Administration differencerne og kontakter berørte kunder.

I punkt 1 trækkes rapporten ’SKS-afstemning’ nu på finanskontiniveau, hvilket betyder at rapporten bliver mere detaljeret. Her kan der ligeledes fremkomme differencer. Statens Administration kontakter berørte kunder, såfremt der er differencer.

Afstemning af eIndkomst sker fremover kvartalsvis

Intervallet for afstemning af eIndkomst ændres med det formål at optimere processen. Derfor erstattes den månedlige afstemning med en kvartalvis afstemning. Afstemningen af eIndkomst vedhæftes regnskabserklæringen i perioderne P03, P06, P09, P12. Som noget nyt vedhæftes afstemningen af eIndkomst også i P13, hvor den er endelig for året.