Introduktion og implementering

Statens Refusion er nu færdigudviklet for refusionstyperne sygdom og barsel. Det betyder, at Statens Refusion kan anvendes til anmeldelse af og anmodning om refusion vedrørende de 2 typer fravær, samt opfølgning herpå.

Der arbejdes nu på at udviklet Statens Refusion, således at løsningen fremadrettet også kan håndtere refusion vedrørende blandt andet pasning af alvorligt sygt barn og løntilskud.

Læs mere om Statens Refusion i den generelle introduktion her

Implementering

PILOTTEST
Funktionalitet vedrørende refusion for sygdom og barsel er p.t. i pilottest ved udvalgte institutioner. Pilotfasen forventes afsluttet i den nærmeste fremtid.

TILMELDING
Det er derfor muligt for institutioner, der anvender Statens Lønløsning, at tilmelde sig Statens Refusion. Ved tilmelding skal følgende spørgsmål besvares:

Hvilke løngruppe(r) skal tilmeldes Statens Refusion?
Hvornår kunne I tænke jer at komme på Statens Refusion?
Hvor mange medarbejdere skal uddannes i brugen af Statens Refusion?
Foretager institutionen i dag forhåndsregistrering af refusion?
I forlængelse af tilmeldingen indledes en dialog om forberedelse af institutionen til tilslutning, herunder gennemførelse af uddannelse forud for tilslutning.

Du kan finde mere om tilmelding til Statens Refusion via Serviceportalen her

UDDANNELSE
Statens Refusion er opbygget så løsningen er nem og intuitiv at anvende for medarbejdere med kendskab til anmeldelse af og anmodning om refusion via NemRefusion (Virk.dk).

Samtidigt er der ved at blive udarbejdet vejledningsmateriale bestående af navigationssedler, der indeholder trin for trin beskrivelser i anvendelse af Statens Refusion.

Endelig vil det, som en del af forberedelsen, blive muligt at tilmelde sig et ½ dag webinar umiddelbart før ibrugtagning af løsningen. På webinaret vil forskellene mellem NemRefusion og Statens Refusion blive gennemgået.
Tilmelding til webinaret kommer til at ske via Campus.