Introduktion og implementering

Statens Refusion er nu færdigudviklet for refusionstyperne sygdom og barsel. Det betyder, at Statens Refusion kan anvendes til anmeldelse af og anmodning om refusion vedrørende de 2 typer fravær, samt opfølgning herpå. Der arbejdes nu på at udviklet Statens Refusion, således at løsningen fremadrettet også kan håndtere refusion vedrørende blandt andet pasning af alvorligt sygt barn og løntilskud.

Læs mere om Statens Refusion i den generelle introduktion her

Implementering

TILMELDING

Det er derfor muligt for institutioner, der anvender Statens Lønløsning, at tilmelde sig Statens Refusion. Ved tilmelding skal følgende spørgsmål besvares:

- Hvilke løngruppe(r) skal tilmeldes Statens Refusion?
- Hvornår kunne I tænke jer at komme på Statens Refusion?
- Hvor mange medarbejdere skal uddannes i brugen af Statens Refusion?
- Foretager institutionen i dag forhåndsregistrering af refusion?

I forlængelse af tilmeldingen indledes en dialog om forberedelse af institutionen til tilslutning, herunder gennemførelse af uddannelse forud for tilslutning.

Du kan finde mere om tilmelding til Statens Refusion via Serviceportalen her

UDDANNELSE

Statens Refusion er opbygget så løsningen er nem og intuitiv at anvende for medarbejdere med kendskab til anmeldelse af og anmodning om refusion via NemRefusion (Virk.dk).

Samtidigt er der ved at blive udarbejdet vejledningsmateriale bestående af navigationssedler, der indeholder trin for trin beskrivelser i anvendelse af Statens Refusion.

Inden I kan tilgå Statens Refusion vil I blive inviteret til at deltage i et webinar, hvor I introduceres yderligere til løsningen.