Ansøgningsfrister for refusion

På denne side kan du finde fristerne for søgning om refusion.

Frist for ansøgning om refusion

Du skal søge refusion senest 5 måneder efter udgangen af det kvartal, som refusionen vedrører.

Hvis du søger for sent, bortfalder dit krav på refusion. Statens Administration kan give dispensation, hvis fristoverskridelsen skyldes ganske særlige forhold.

Hvis du har problemer med it-udstyret eller den digitale signatur, kan du få forlænget fristen med 1 måned. Det kræver, at du kontakter Statens Administration senest 2 hverdage efter fristens udløb.

Falder fristen for indberetning i en weekend eller helligdag, er fristen førstkommende hverdag herefter.

Frister

KvartalSidste dato for IndberetningSidste dato for efterregulering
3. kvartal 2020 28. februar 2021 30. november 2021
4. kvartal 2020 31. maj 2021 28. februar 2022
1. kvartal 2021 31. august 2021 31. maj 2022
2. kvartal 2021 30. november 2021 31. august 2022
3. kvartal 2021 28. februar 2022 30. november 2022
4. kvartal 2021 31. maj 2022 28. februar 2023
1. kvartal 2022 31. august 2022 31. maj 2023
2. kvartal 2022 30. november 2022 31. august 2023
3. kvartal 2022 28. februar 2023 30. november 2023
4. kvartal 2022 31. maj 2023 28. februar 2024